Päästöoikeuksien huutokauppa ei poista ongelmaa

Kauppalehdessä (KL 23.11.) oli pääkirjoitus EU:n päästöoikeuksien huutokauppamallista. Päästöoikeuksien huutokauppamalli ei tuo helpotusta sähkönkäyttäjän asemaan. On muistettava, että marginaalihinnoitteluperiaatteella toimivilla sähkömarkkinoilla...

Suomen ElFi Oy:lle päätoiminen toimitusjohtaja

Suomalaisten suurten sähkönkäyttäjien omistama Suomen ElFi Oy laajentaa toimintaansa ja palkkaa päätoimisen toimitusjohtajan. Sähkönkäyttäjät kokevat tärkeäksi lisätä panostusta sähkömarkkinoiden edunvalvontatyöhön...

Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?