Haastaviin ilmastotavoitteisiin uusiutuvalla energialla ja ydinvoimalla

Valtioneuvoston Ilmasto- ja energiastrategiasta: Pidämme hyvänä + Hillitsee ilmastonmuutosta + Todellista omavaraisuutta sähköntuotannossa sekä kohtuuhintaista sähköä + Uusiutuvaa energiaa: Kustannustehokkaasti markkinaehtoisella tukijärjestelmällä Strategiasta puuttuu - Kilpailun...

Päästöoikeuksien huutokauppa ei poista ongelmaa

Kauppalehdessä (KL 23.11.) oli pääkirjoitus EU:n päästöoikeuksien huutokauppamallista. Päästöoikeuksien huutokauppamalli ei tuo helpotusta sähkönkäyttäjän asemaan. On muistettava, että marginaalihinnoitteluperiaatteella toimivilla sähkömarkkinoilla...

Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?