Jäsenet

Suomen Sähkönkäyttäjät ry jäsenet ovat suomalaisia sähköä käyttäviä teollisuuden, kaupan sekä palvelualan yrityksiä, joiden osuus koko Suomen sähkönkäytöstä on noin 20 %. Sähkömarkkinoiden toimivuus ja kilpailukykyinen sähkön hinta on meille tärkeää, sillä kaikki jäsenyrityksemme ovat sähkön netto-ostajia Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla.

Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?