Jäsenet

Suomen Sähkönkäyttäjät ry jäsenet ovat suomalaisia sähköä käyttäviä teollisuuden, kaupan sekä palvelualan yrityksiä. Omistajien yhteenlaskettu vuosittainen sähkönkäyttö Suomessa on noin 17 TWh, joka on Suomen sähkönkäytöstä noin 20 %.

Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?