Jäseneksi Suomen Sähkönkäyttäjät ry:hyn!

Suomen sähkönkäyttäjät ry (ELFI) on sähkömarkkinoihin keskittyvä energia-alan etujärjestö, joka edistää suurten sähkönkäyttäjien asemaa energiamarkkinoilla ja edistää energiamarkkinoiden toimintaa yleisesti.

Päämääriensä tavoittamiseksi ELFI pitää yhteyttä julkiseen hallintoon ja muihin sidosryhmiin sekä tekee energia-alaan liittyviä aloitteita ja esityksiä julkiselle hallinnolle sekä antaa energiankäyttäjien asemaa koskevia lausuntoja ja kannanottoja.

ELFI edustaa jäseniään eri työryhmissä ja järjestöissä mm. ACERin REMIT Expert Group on wholesale energy market trading -ryhmässä, Energia ja Euratom jaoksessa ja IFIEC Europe:ssa.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan kirjallisen hakemuksen ja hallituksen päätöksellä ottaa Suomessa toimintaa harjoittava yhtiö, joka on suoraan tai omistajiensa kautta sähkön netto-ostaja Pohjoismaissa ja jonka vuotuisen sähkönkulutuksen on oltava Suomessa vähintään 30 GWh.

Kannatusjäseneksi voivat tulla sellaiset Suomessa toimintaa harjoittavat yhtiöt, joiden vuotuinen sähkön nettokulutus Suomessa on 1-29 GWh.

Uusi jäsen suorittaa ensimmäisenä jäsenvuotenaan jäsenmaksua vain niiltä täysiltä kuukausilta, joina se on kuulunut yhdistykseen.

Yrityksemme on kiinnostunut liittymään Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn ja pyydämme osaltanne yhteydenottoa

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Yhteydenottopyyntö lähetetään yhdistyksen toimitusjohtajalle ja hallituksen puheenjohtajalle.