Yhdistys

Suomalaiset sähkön netto-ostajat perustivat Suomen Sähkönkäyttäjät ry:n marraskuussa 2016. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen nimen virallinen lyhenne on ELFI ja se on myös yhdistyksen logosanoma.

Yhdistyksen nimi on Suomen sähkönkäyttäjät ry – Energianvändare i Finland r.f. ja epävirallisesti englanniksi Association of Energy Users in Finland.

Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistys on sähkömarkkinoihin keskittyvä energia-alan etujärjestö. Yhdistyksen päämääränä on edistää suurten sähkönkäyttäjien asemaa energiamarkkinoilla, edistää kilpailua ja tarjontaa energian tuotannossa, jakelussa, siirrossa ja myynnissä sekä edistää energiamarkkinoiden toimintaa yleisesti. Yhdistyksen tehtävänä on edistää energian tehokasta käyttöä ja lisätä jäsentensä energia-alan osaamista.

Yhdistyksen toimintamuodot

Päämääriensä tavoittamiseksi yhdistys:

  • pitää yhteyttä julkiseen hallintoon, energia-alan yrityksiin, järjestöihin, tiedotusvälineisiin sekä tutkimus- ja oppilaitoksiin,
  • tekee energia-alaan liittyviä aloitteita ja esityksiä julkiselle hallinnolle sekä antaa energiankäyttäjien asemaa koskevia lausuntoja ja kannanottoja,
  • välittää energia-alaan liittyvää tietoa jäsenilleen,
  • tekee yhteistyötä energia-alan kansallisten, pohjoismaisten ja Euroopan Unionin tasolla toimivien osapuolten kanssa ja tarvittaessa edustaa niissä jäseniään.

Tehtäviensä toteuttamiseksi yhdistys:

  • järjestää kokouksia, seminaareja ja erilaisia tilaisuuksia,
  • voi julkaista tutkimuksia, selvityksiä, internet-palveluja, lehteä ja ylläpitää jäsenilleen sähköisiä viestintäpalveluja,
  • toimii muilla vastaavilla tavoilla yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi.

Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia.

Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?