Tapamme toimia

ELFIn tehtävä on suurten sähkön käyttäjien aseman parantaminen vaikuttamisen kautta

Edistetään viranomaisten ja poliittisten päättäjien ymmärrystä sähkömarkkinoilla kilpailukykyisistä markkinaehtoisista ratkaisuista, jotka edistävät suomalaisen teollisuuden ja palveluiden kilpailukykyä.

Mahdollisiin ongelmiin puututaan rakentavasti, jos ne ovat vaikuttamassa epäsuotuisiin ratkaisuihin.

Ongelmat taustoitetaan ja ratkaisuvaihtoehdot hahmotetaan keskustelemalla niistä asianosaisten kanssa.

ELFIssä tiedostetaan, että EU-vaikuttaminen on olennainen osa kokonaisvaikuttamista. ELFI vaikuttaa ensisijaisesti Suomen kantaan.

Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?