Itämeren sähkömarkkinat

Pohjoismaiset sähkömarkkinat ovat perinteisesti koostuneet Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Kun Baltian maat ovat integroituneet yhä voimakkaammin osaksi pohjoismaisia sähkömarkkinoita, voidaankin nykyään puhua Itämeren alueen sähkömarkkinoista. Sähköpörssi Nord Pool tarjoaakin palveluitaan koko tällä Itämeren alueella.

Pohjoismainen sähkö on ympäristöystävällistä energiaa

Uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa sähköntuotantoa oli 58 % Nord Pool -alueella vuonna 2006. Kaikenkaikkiaan hiilidioksidivapaata sähköntuotantoa oli ydinvoima mukaanlukien yhteensä 311,1 TWh/a eli peräti 81 % kaikesta sähköntuotannosta kuivasta vesivuodesta huolimatta.

Lähde: Nordel, Annual Statistics 2006

Pohjoismaat edelläkävijänä uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisessä

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja tuontienergiariippuvuuden vähentämiseksi EU on asettanut tavoitteen nostaa uusiutuviin energialähteisiin perustuvan energian osuuden 20 % vuoteen 2020 mennessä nykyisestä n. 8 %. Suomessa uusiutuvien osuus on nykyisin n. 28 %.

Eurooppalaisittain vertailtaessa uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämisessä sähköntuotannossa ovat Pohjoismaat kärkisijalla. Pohjoismainen sähkö ylittää EU:n uusiutuvien tavoitteen vuodelle 2020 jo nykyisellään kolminkertaisesti kuivanakin vesivuonna.

Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?