Sähkömarkkinoiden toiminnan kehittäminen

1. Hiilivuotoa ehkäistään

 • Energiatehokkuuden ja kilpailijamaita alhaisempia päästöjä aiheuttavan sähkön tulee toimia hintakilpailuetuna suomalaisille yrityksille hiilivuodon ehkäisemiseksi
 • Päästökaupan kansallisessa toimeenpanossa huomioidaan maailmanlaajuisessa kilpailussa toimivien suomalaisten yritysten toiminta- ja kilpailuedellytykset

2. Euroopan sähkömarkkinaintegraatio toteutetaan hallitusti

 • Rajasiirtoyhteydet Pohjoismaista Keski-Eurooppaan toteutetaan vaarantamatta Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden toimintaa
 • Sähkömarkkinaintegraation edetessä turvataan suomalaisten yritysten toiminta- ja kilpailuedellytykset uudistamalla energiaverotusta vastaamaan yleiseurooppalaista kehitystä ja muiden EU maiden verokantoja
 • Siirtoyhteyksiä lisätään myös Venäjälle

3. Pohjoismaista sähkömarkkinaintegraatiota syvennetään

 • Yhteismarkkinan edellyttämien siirtoyhteyksien rakentamista kiirehditään
 • Uusien sähköntuottajien edellytyksiä tulla markkinalle kehitetään kilpailun lisäämiseksi

4. Sähkömarkkinoiden regulaatiota kehitetään

 • Pohjoismaisten sähkömarkkinaregulaattorien ja kilpailuviranomaisten toimintaedellytyksiä parannetaan ja yhtenäistyötä syvennetään

5. Sähkömarkkinoiden läpinäkyvyyttä ja sähkönkäyttäjien osallistumisedellytyksiä parannetaan

 • Sähkömarkkinainformaation saatavuutta lisätään ja laatua parannetaan
 • Kysyntäjoustoa ja sen markkinalle pääsyä edistetään
 • Kuluttajien osallistuminen tehotasapainon ylläpitoon, tuotannon kanssa tasavertaisella tavalla, turvataan lainsäädännöllä
Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?