Suotuisa toimintaympäristö 2030

ELFin näkemys tavoitteellisesta sähkömarkkinasta

Edunvalvonnalla tavoittelemme sähkönkäyttäjille Suomessa suotuisaa toimintaympäristöä. ELFin edunvalvontatyö on kokonaisvaltaista, mutta erityisesti seuraaviin osa-alueisiin panostamme tavoitteiden saavuttamiseksi:

Päättäjät ymmärtävät sähkökustannusten vaikutuksen Suomen kilpailukykyyn

Sähkömarkkinoilla on tarpeeksi toimijoita ja kilpailua

Sähkön markkinahintaan luotetaan Suomessa

Sähköpolitiikka on johdonmukaista, ennakoivaa ja yli vaalikausien kestävää

Suomi on kilpailukykyinen investoinneille

Riippumaton ja viestivä viranomaistoiminta

Ennakoiva ja kustannustehokas sähköverkko

Sähkön riittävyys tuulettomina jaksoina

Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?