ELFIn visio

Sähkömarkkinoita koskevissa päätöksissä huomioidaan Suomen teollisuuden ja palveluiden kilpailuaseman edistäminen

Suuren suomalaisen sähköä käyttävän yrityksen kilpailullinen asema on heikompi kuin pääkilpailijamaissamme kuten Ruotsissa tai Norjassa.

Tätä epäkohtaa pitäisi saada systemaattisesti pienennettyä ja lopulta poistaa kokonaan. Kyse on meidän Suomessa toimivien yritysten, teollisuuden, kaupan ja palveluiden kilpailukyvystä, eli työpaikoista.

Annamme tasoitusta sekä sähkön hinnan osalta että siihen liittyvän verorasituksen osalta

Tukholman alueella Ruotsissa suurelle sähkön käyttäjälle sähkön pörssihinta vuonna 2015 oli 29,2 €/MWh, kun se Suomessa oli 11 % suurempi 32,45 €/MWh. Oslon suhteen kilpailukykymme on merkittävästi heikompi, sähkömme on 24 % kalliimpaa.

Nykyään jopa Saksassa, jota perinteisesti on pidetty kalliina maana, on pörssistä ostettava sähkö edullisempaa kuin Suomessa. Asiaan on luvassa hieman parannusta vuonna 2025, jos uusi sähkönsiirtoyhteys Suomen ja Ruotsin välille saadaan luvatun mukaisesti valmiiksi.

Sähköveron tasoon voitaisiin poliittisin päätöksin vaikuttaa huomattavasti nopeammin

Ruotsalaiselle teolliselle sähkönkäyttäjälle kohdentuva sähkövero on EU:n minimin mukainen noin 0,5 €/MWh. Jotta kilpailu teollisuuden uusista ja korvausinvestoinneista olisi tasapuolista, tulisi Suomessa pyrkiä samaan verotasoon Ruotsin kanssa (ja Espanjan, Luxenburgin, Hollannin ja Iso-Britannian).

Tänään meidän teollisuuden maksamat verot ovat 14 kertaa suuremmat 7,03 €/MWh. Vaikka vientiteollisuudella on mahdollista saada maksetuista veroista osa takaisin, jää Suomessa toimivalle yritykselle silti vähintään nelinkertainen vero Ruotsiin, parhaimpaan kilpailijaamme, nähden.

ELFI tavoitteena onkin saada poliittiset päättäjät ja virkamiehet ymmärtämään Suomen teollisuuden ja palveluiden kilpailukyvyn merkitys sähkömarkkina-asioihin liittyvissä päätöksissä.

Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?