ELFIn visio

ELFin visio sähkömarkkinasta vuoteen 2030

Edunvalvonnalla tavoittelemme sähkönkäyttäjille Suomessa suotuisaa toimintaympäristöä. ELFin edunvalvontatyö on kokonaisvaltaista, mutta erityisesti seuraaviin yhdeksään osa-alueeseen panostamme tavoitteiden saavuttamiseksi:

Päätöksentekijöillä on hyvä tietoisuus sähkömarkkinan roolista Suomen kilpailukyvylle

Johdonmukaiset, ennakoivat ja pitkäaikaiset poliittiset päätökset ohjaavat sähkömarkkinan kehitystä

Läpinäkyvä, likvidi ja uskottava sähkömarkkina Suomessa ja EU:ssa

Sähköintensiiviset investoinnit saadaan Suomeen

Sähkömarkkinoilla on tarpeeksi toimijoita ja kilpailua

Suomi on sähköenergian suhteen omavarainen

Suomessa ei ole tehopulauhkaa

Ennakoiva ja kustannustehokas sähköverkko

Viranomaistoiminta tukee kustannustehokasta sähkömarkkinaa

Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?