Selvitys päästökaupan vaikutuksesta sähkömarkkinoihin

Selvitimme Energia-lehden pyynnöstä päästökaupan vaikutusta sähkömarkkinoihin vuosina 2005–2009. Johtopäätöksemme lyhyesti vuosilta 2005–2009 Pohjoismaissa: Päästökauppa on nostanut sähkömarkkinan arvoa n. 24 mrd. € Sähkön...

Ennätyskallis markkinasähkö 22.2.2010

”Sähkömarkkinoita ei saisi päästää nykytilaan, jossa ei ole riittävästi tuotantokapasiteettia. Kapasiteettivajeesta johtuvat ennätyskorkeat hintapiikit tulevat kalliiksi sähkönkäyttäjille. Pelkästään eilisen ja...

ElFi mukaan IFIEC Europen toimintaan 

ElFi on hyväksytty kesäkuussa jäseneksi IFIEC Europeen. IFIEC Europen edustaa Eurooppalaisia teollisia energiankäyttäjiä ja sen tavoitteena on osallistua EU tason...

Sähköverojen korotus lisää työttömyyttä ja hiilivuotoa

Sähköverojen merkittävä nostaminen heikentää talouden kilpailukykyä, vähentää investointeja, lisää työttömyyttä ja nostaa kotitalouksien elinkustannuksia Suomessa sekä lisää hiilidioksidipäästöjä globaalisti. Valtiovalta on...

Sähköntuottajien Windfall-vero ei poista ongelmaa

Julkisuudessa olleen tiedon perusteella valtiovalta suunnittelee ns. windfall-veroa leikkaamaan sähköntuottajien keräämiä voittoja. Pidämme myönteisenä, että sähkönkäyttäjille tulevaa kustannusrasitusta pyritään rajoittamaan....

Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?