Ydinvoimakanta: Sähkömarkkinoiden annettava toimia

Teollisuuden Voima Oy, Fortum Power and Heat Oy ja Fennovoima Oy ovat hakeneet kukin periaatelupaa ydinvoiman lisärakentamiseksi maahamme.

Ydinvoiman lisärakentamisesta päätetään poliittisesti yhteiskunnan kokonaisedun nimissä.

Sähkönkäyttäjien mielestä sähkömarkkinoiden tulee antaa toimia ja sähköntarjonnan markkinaehtoista lisärakentamista ei tule yhteiskunnan toimesta rajoittaa.

Kaikille kolmelle hakijalle tulee myöntää periaatelupa, kun ne täyttävät asetetut turvallisuuskriteerit.

Mikäli poliittisista realiteeteistä johtuen ydinvoimalupia kuitenkin rajoitetaan, tulee ensisijalle asettaa sähkönkäyttäjiä eniten hyödyttävät toimijat.

  1. Sähkönkäyttäjät: Omakustanteinen sähköntuotanto turvaa yritysten edellytyksiä toimia ja investoida Suomessa.
  2. Aliomavaraiset energiayhtiöt: Yrityksillä on oltava tasavertaiset edellytykset kilpailla sähkömarkkinoilla.
  3. Uudet toimijat: Sähköntuotannon keskittymiskehityksen välttämiseksi ja aidon kilpailun lisäämiseksi, uusia toimijoita tulee kannustaa sähkönmarkkinoille.

Lisätietoja:
Suomen ElFi Oy, toimitusjohtaja Antti Koskelainen, p. 040 726 7673.Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?