Mahdollisuudet sähkön tuottajien ylitukiin estettävä

– Tukijärjestelmän yleisen hyväksyttävyyden kannalta on keskeistä, etteivät sähkönkäyttäjät joudu maksamaan ylitukia. Tuottajien kilpailutus on paras tapa varmistaa riittävä tukitaso kustannustehokkaasti ilman ylitukea, sanoo Antti Koskelainen Suomen ElFistä.

Työ- ja elinkeinomisteriön syöttötariffityöryhmä on julkistanut väliraportin tuulivoiman syöttötariffista. Pitkän ajan ilmasto- ja energiastrategian mukaan syöttötariffin tulee olla kustannustehokas ja markkinaehtoinen. Sähköä käyttävät kotitaloudet ja yritykset toimivat tukijärjestelmän maksajina ja sen kustannukset peritään erikseen siirtomaksujen yhteydessä sähkönkäyttäjiltä.

Kiireisestä aikataulusta huolimatta työryhmä on onnistunut huomioimaan monia kustannustehokkuutta ja markkinaehtoisuutta parantavia piirteitä tariffirakenteessa, mm. tuulituotanto osallistuu sähkömarkkinalle samalla tavalla kuin muukin sähköntuotanto, maksettavan tuen suuruus on kytketty sähkön markkinahintaan ja tuettu tuotanto on rakennettava Suomeen.

Hallinnollisesti asetettu tariffitaso tuo mahdollisuuden ylitukiin

Työryhmä ehdottaa, että alkuvaiheessa tariffitasot asetetaan hallinnollisesti. Hallinnolliseen tariffin asetantaan liittyy kustannustehokkuusongelma, joka tuo hyvätuulisille paikoille ylitukea ja tekee osan hankkeista hyvin kannattaviksi. Hyvä kannattavuus perustuu kuitenkin sähkönkäyttäjien maksamaan tukeen.

Ylituen maksamista tulee rajoittaa sähkönkäyttäjien kustannuksien pitämiseksi kohtuullisina. Ylitukea voidaan pienentää varsin yksinkertaisesti porrastamalla tuen määrää. Porrastamalla tukea voidaan säästää satoja miljoonia euroja sähkönkäyttäjien rahoja tulevina vuosina.

Sähköntuottajien kilpailutus paras vaihtoehto

Paras tapa varmistaa tariffijärjestelmän kustannustehokkuus, on kilpailuttaa sähkön tuottajat markkinaehtoisesti. Tariffijärjestelmän piiriin tulee hyväksyä tuottajien tarjouksia edullisimmasta alkaen kunnes tavoiteltu määrä on saavutettu. Kannatamme syöttötariffiryhmän esitystä selvittää kilpailutuksen käyttöönotto.

Lisätietoja:
Suomen ElFi Oy, toimitusjohtaja Antti Koskelainen, p. 040 726 7673.Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?