Sähkön hintapiikit tulevat kalliiksi sähkönkäyttäjille 

– Riittämätön sähköntuotantokapasiteetti luo pohjan korkeille hintapiikeille sähkön tukkumarkkinoille ja tulee kalliiksi sähkönkäyttäjille. Talven hintapiikit maksavat suomalaisille sähkönkäyttäjille 160 miljoonaa euroa, arvioi Antti Koskelainen Suomen ElFistä.

Kuluvana talvena olemme kokeneet erittäin korkeita hintapiikkejä Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. Selvitimme Energiakolmio Oy:n kanssa sähkömarkkinoiden kaikkien aikojen korkeimman hintapiikkipäivän 17.12.2009 tapahtumia, jolloin sähkön tukkuhinta oli kahden tunnin ajan 1400 €/MWh (38 kertainen vuoden 2009 keskihintaan verrattuna).

Keskeiset havainnot:

Markkinoiden käytössä ei ole riittävästi sähkön tuotantokapasiteettia

  • Kulutuksen tehohuiput eivät ole juuri pienentyneet talouden taantuman aikana
  • Suomen sähköhuolto on liiaksi riippuvainen sähkönsaannista naapurimaistaan

Hintapiikit aiheuttivat suuret kustannukset sähkönkäyttäjille

  • Hintapiikkien kustannukset Suomessa 160 milj.€ ja Pohjoismaissa 500 milj.€
  • Hintapiikit nostivat myös tulevaisuuden sähkön hintaa ja riskimarginaaleja

Kysyntä ei osallistu tehokkaasti markkinahinnan muodostukseen

  • Sähkönkäyttäjien osallistumista markkinalle parannettava kehittämällä sähkötuotteita
  • Sähköpörssin toimintamallia poikkeustilanteissa kehitettävä

Sähkön siirtoyhteyksiä Pohjoismaissa lisättävä

  • Riittämättömät sähkönsiirtoyhteyden kasvattavat hintapiikkejä

Lisätietoja:
Suomen ElFi Oy, toimitusjohtaja Antti Koskelainen, p. 040 726 7673.

Lue tiedote

 Sähkön hintapiikit tulevat kalliiksi sähkönkäyttäjilleJäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?