Hallitukselta merkittäviä päätöksiä ilmastolle ja sähkönkäyttäjille

Hallitus on tehnyt merkittäviä päästöttömän sähköntuotannon lisäämiseen tähtääviä päätöksiä. Uusiutuvan energian velvoitepaketti ja eilen ministeri Pekkarisen esittämä ydinvoiman lisärakentaminen tuovat uutta päästötöntä sähköntuotantoa, kuten vesi-, tuuli-, puu- ja ydinenergiaa reilusti yli 30 TWh/a vuoteen 2020 mennessä Suomeen.

”Päästöttömän sähköntuotannon lisärakentaminen maahamme on positiivinen uutinen sekä ilmastolle että sähköä käyttävälle teollisuuden, kaupan ja palvelualan yrityksille. Päätökset ovat tervetulleita tavoiteltaessa sähköomavaraisuutta ja kohtuuhintaista sähköä kuluttajille.”, sanoo Antti Koskelainen Suomen ElFistä.

Pidämme myönteisenä, että päätökset mahdollistavat uusien sähköä käyttävien yritysten pääsyn kilpailukykyiseen sähköntuotantoon ja siten turvaavat näiden yritysten edellytyksiä toimia ja investoida Suomessa.

Hallituksen linjaukset ovat myönteinen uutinen myös uusille sähkömarkkinatoimijoille ja niille energiayhtiölle, joilla ei nykyisin ole riittävää omaa sähköntuotantoa. Päätökset edistävät näiden yritysten tasavertaisia edellytyksiä kilpailla ja toimia sähkömarkkinoilla.

”Uusien toimijoiden kautta lisääntyvä sähkön tarjonta luo kilpailua sähkömarkkinoille ja hyödyttää siten kaikkia sähkönkäyttäjiä kotitalouksista suurteollisuuteen”, Koskelainen lisää.

Ydinvoimalupien rajaaminen kahteen on kuitenkin pettymys sähkömarkkinoiden toiminnalle. Sähkömarkkinoiden tulisi antaa toimia markkinaehtoisesti ja siten kaikille kolmelle turvallisuuskriteerit täyttävälle hakijalle olisi tullut myöntää periaatelupa.

Uusiutuvan energian velvoitepaketin puunenergian lisäämiseen tähtäävien muuttuvan sähköntuotannon tuen ja pien CHP:n syöttötariffin jatkosuunnittelu tulee toteuttaa huolella, jotta varmistetaan kustannustehokkuus ja mahdollisimman hyvä yhteensopivuus sähkömarkkinoiden kanssa ja ettei sähkönkäyttäjille aiheuteta ylisuuria kustannuksia.

Lisätietoja:
Suomen ElFi Oy, toimitusjohtaja Antti Koskelainen, p. 040 726 7673.Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?