Selvitys päästökaupan vaikutuksesta sähkömarkkinoihin

Selvitimme Energia-lehden pyynnöstä päästökaupan vaikutusta sähkömarkkinoihin vuosina 2005–2009.

Johtopäätöksemme lyhyesti vuosilta 2005–2009 Pohjoismaissa:

  • Päästökauppa on nostanut sähkömarkkinan arvoa n. 24 mrd. €
  • Sähkön tukkuhinta on ollut noin 50 % korkeammalla tasolla kuin ilman päästökauppaa
  • Hiilidioksidipäästöt sähköntuotannossa ovat alentuneet noin 11 % verrataessa vuosiin 2000–2004 keskimäärin
  • Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen tulee sähkönkäyttäjille erittäin kalliiksi

Lue yhteenveto Pohjoismaisista sähkömarkkinoista, päästökaupan vaikutuksesta markkinan arvonmuodostukseen ja arviomme päästökaupan kustannuksista sähkönkäyttäjille sekä toteutuneista hiilidioksidipäästöistä vuosina 2005–2009 oheisesta raportista.

Lisätietoja:
Suomen ElFi Oy, toimitusjohtaja Antti Koskelainen, p. 040 726 7673.

Lue raportti

 Päästökaupan vaikutus sähkömarkkinaan 2005–2009 -raporttiJäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?