ElFi mukaan IFIEC Europen toimintaan 

ElFi on hyväksytty kesäkuussa jäseneksi IFIEC Europeen. IFIEC Europen edustaa Eurooppalaisia teollisia energiankäyttäjiä ja sen tavoitteena on osallistua EU tason päätöksentekoon  ja vaikuttaa energialainsäädäntöön energiankäyttäjien näkökulmasta. Järjestöllä on jäseniä 13 eri EU maasta ja sen toimipaikka sijaitsee Brysselissä.

– Jäsenyytemme IFIEC Europessa mahdollistaa EU tason päätöksenteon seurannan. Osallistuminen IFIECin hallitus- ja työryhmätyöskentelyyn antaa hyvät lähtökohdat myös vaikuttaa tulevaisuuden sähkömarkkinoihin. Suomi ja Pohjoismaat ovat olleet monellatapaa edelläkävijöitä sähkömarkkinoiden kehittämisessä. Ainoana Pohjoismaisena jäsenenä IFIECissa voimme välittää kokemuksia muihin EU maihin, joissa markkinoiden deregulaatiokehitys on vasta alkutaipaleella, sanoo Antti Koskelainen ElFistä.

Lisätietoja IFIEC Europesta.

Lisätietoja:
Suomen ElFi Oy, toimitusjohtaja Antti Koskelainen, p. 040 726 7673.


Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?