Kaupankäyntimallin täydentäminen sähköpörssissä

Teknologiateollisuus ry on tänään esitellyt uuden täydennetyn kaupankäyntimallin sähköpörssi Nord Pooliin. ElFi pitää ehdotettua mallia hyvin nykyiseen sähkömarkkinaan soveltuvana ja kannattaa sen käyttöönottoa.

Sähkön tukkuhinta on noussut kaksinkertaiseksi kuluvan vuoden aikana. Vuoden alusta alkanut päästökauppajakso 2008–2012 selittää merkittävän osan tästä hinnannoususta. Tällähetkellä sähkön tukkuhinnasta noin kolmannes muodostuu päästöoikeudesta.

Pohjoismaissa sähkö tuotetaan yli 80 % ilman fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. Sähköpörssin marginaalihinnoittelun ja päästökaupan yhteisvaikutuksesta päästöoikeuden hinta siirtyy kuitenkin kaiken sähkön hintaan, myös päästöttömän.

Sähkönkäyttäjät maksavat sähköntuotannon hiilidioksidipäästöistä noin kuusinkertaisesti todellisiin päästökustannuksiin nähden. Tämä on epäkohta, joka tuo sähkönkäyttäjille miljardiluokan kustannusrasituksen vuosittain.

”Pidämme erittäin myönteisenä, että sähkönkäyttäjille tulevaa merkittävää kustannusrasitusta pyritään rajoittamaan. Ehdotettu kaupankäyntimallin täydentäminen on konkreettinen esitys, joka toteutuessaan vaikuttaa sähkön tukkuhintaan laskevasti ja soveltuu hyvin markkinaehtoiseen sähkömarkkinaan. Mallin vahvuutena pidämme myös sen toteutettavuutta varsin pienellä muutoksella Pohjoismaisella tasolla”, sanoo Antti Koskelainen Suomen ElFistä.

Lisätietoja:
Suomen ElFi Oy, toimitusjohtaja Antti Koskelainen, p. 040 726 7673.Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?