Sähköverojen korotus lisää työttömyyttä ja hiilivuotoa

Sähköverojen merkittävä nostaminen heikentää talouden kilpailukykyä, vähentää investointeja, lisää työttömyyttä ja nostaa kotitalouksien elinkustannuksia Suomessa sekä lisää hiilidioksidipäästöjä globaalisti.

Valtiovalta on eilen päättänyt nostaa merkittävästi sähköveroja (veroluokka I +93 % ja veroluokka II +169 %). Vaikka korotukset astuvat voimaan vasta vuonna 2011, pidämme näin suuria veronkorotuksia vääränä viestinä valtiovallalta sähköä käyttävälle teollisuudelle ja yrityksille maassamme.

Veronkorotukset eivät elvytä taloutta, vaan vaikeuttavat teollisen tuotannon mahdollisuuksia toipua nykyisestä globaalista taantumasta. Ne heikentävät yritysten tulevaisuuden investointien toteuttamista ja pahentavat siten työttömyyttä maassamme.

Veronkorotukset kiihdyttävät energiatehokkaan ja vähäpäästöistä pohjoismaista sähköä käyttävän tuotannon siirtymistä maihin, joissa päästörajoitukset ovat väljemmät tai niitä ei ole. Tämä lisää hiilivuotoa ja hiilidioksidipäästöjä globaalisti, sillä vastaanottavissa maissa sähköntuotannon ominaispäästöt ovat usein suuremmat Pohjoismaiseen sähköön verrattuna.

Nykyisin EU:n päästökauppa on nostanut sähkön hintaa noin kolmanneksella. Tämä merkittävä kustannuslisä sähkön hinnassa on jo suuri rasite sähköä käyttäville yrityksille ja kotitalouksille. Emme pidä sähköveron korotusta tarpeellisena, vaan verokehityksen pitäisi olla pikemminkin päinvastainen.

Lisätietoja:
Suomen ElFi Oy, toimitusjohtaja Antti Koskelainen, p. 040 726 7673.Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?