Sähköntuottajien Windfall-vero ei poista ongelmaa

Julkisuudessa olleen tiedon perusteella valtiovalta suunnittelee ns. windfall-veroa leikkaamaan sähköntuottajien keräämiä voittoja. Pidämme myönteisenä, että sähkönkäyttäjille tulevaa kustannusrasitusta pyritään rajoittamaan. Windfall-vero ei kuitenkaan ole oikea ratkaisu.

Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden marginaalihinnoittelun ja EU:n päästökaupan yhteisvaikutuksesta sähkönkäyttäjät maksavat sähköntuotannon hiilidioksidipäästöistä moninkertaisesti todellisiin päästökustannuksiin nähden. Tämä epäkohta tuo nykyisellään sähköä käyttäville yrityksille ja kotitalouksille miljardiluokan kustannusrasituksen vuosittain.

Julkisuudessa olleen tiedon perusteella valtiovalta suunnittelee ns. windfall-veroa leikkaamaan näitä sähköntuottajien keräämiä voittoja.

Pidämme myönteisenä, että sähkönkäyttäjille tulevaa kustannusrasitusta pyritään rajoittamaan.

Windfall-vero ei kuitenkaan ole oikea ratkaisu ongelmaan, sillä se ei alenna sähkön hintaa eikä siten poista tätä sähkönkäyttäjille tulevaa windfall-kustannusta. Pahimmassa tapauksessa windfall-vero nostaa sähkön hintaa ja sähkönkäyttäjien kustannusrasitusta entisestään.

Veron sijaan tulisikin vakavasti selvittää muita vaihtoehtoja, esimerkiksi Teknologiateollisuus ry:n viime vuonna esittelemän sähkömarkkinamallin käyttöönottoa. Malli soveltuu hyvin nykyisille sähkömarkkinoille laskien sähkön hintaa ja poistaen sähkönkäyttäjien windfall-kustannuksen ja tuottajien windfall-tuoton sähkömarkkinoiden kautta, jolloin windfall-verolle tai muille korjaustoimille ei ole tarvetta.

Lisätietoja:
Suomen ElFi Oy, toimitusjohtaja Antti Koskelainen, p. 040 726 7673.Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?