EU:n ilmasto- ja energiapaketti tyly sähkönkäyttäjille

EU komissio on tänään julkaissut kunnianhimoisen energia- ja ilmastopaketin. Paketilla on sähkön hintaa nostava vaikutus. Pelkästään uusiutuvan energian lisäämisvelvoitteista on arvioitu tulevan miljardien eurojen kustannukset sähkönkäyttäjille vuoteen 2020 mennessä Suomessa.

Ilmastonmuutoksen torjuntaa ei tule toteuttaa vain sähkön hintaa keinotekoisesti nostamalla, koska sähkön hinnan nostaminen lisää hiilivuotoa ja hiilidioksipäästöjä globaalisti sekä heikentää EU:n kilpailukykyä. Päähuomio tulee olla kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä.

Kaikki teknis-taloudellisesti perustellut keinot kuten energiatehokkuuden nosto, energian säästö, uusiutuvan energian käytön lisääminen ja ydinvoiman lisärakentaminen tulee olla käytettävissä.

Uusiutuvan energian kansallinen tukeminen on toteutettava sähkömarkkinoiden toimintaa mahdollisimman vähän häiritsevän ja kilpailua sähköntuotannossa edistävän järjestelmän kautta.

ElFin mielestä kansallisen tukijärjestelmän tulee perustua ensisijaisesti nykyisen energiatuen kaltaiseen investointitukeen. Mikäli lisätukea tarvitaan tulee käyttää tiukasti rajattua syöttötariffijärjestelmää täydentävänä tukijärjestelmänä. ElFi ei kannata sertifikaattijärjestelmän käyttöönottoa kansalliseksi uusiutuvan energian tukijärjestelmäksi.

Päästökauppa: Ei helpotusta sähkönkäyttäjälle, myös windfall-tulo säilyy

Päästökauppa nostaa kaiken sähkön hintaa, vaikka yli 80 % Pohjoismaisesta sähköstä tuotetaan ilman fossiilisia hiilidioksidipäästöjä ja siten ilman päästökaupan aiheuttamia kustannuksia.

Energiapaketissa päästöoikeuksien jakomenettelyssä sähköntuottajille siirrytään huutokauppaan vuodesta 2013 alkaen. Tämä muutos ei helpota sähkönkäyttäjän asemaa. Huutokauppa siirtää vain osan sähköntuottajien saamasta miljardiluokan lisätulosta valtiolle.

Päästöoikeuksien huutokaupasta kertyvä tulo, samoin kun päästökaupan aiheuttama tulonsiirto sähkön tuottajille tulee kanavoida uusiutuvan energiantuotannon rahoittamiseen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

Lisätietoja:
Suomen ElFi Oy, toimitusjohtaja Antti Koskelainen, p. 040 726 7673.Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?