Hallituksen päätös nostaa investointitukimäärärahoja oikea

Huomioiden ilmastohaasteet ja EU:n uusiutuvan energian lisäämisvelvoitteet, pidämme hallituksen päätöstä nostaa ensi vuoden uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden investointihankkeiden tukimäärärahoja 56 miljoonaan euroon hyvänä ja oikeansuuntaisena.

Myös päätös yli kaksinkertaistaa tämän vuoden tukimäärärahat 55 miljoonaan euroon auttaa purkamaan ruuhkautunutta tukihakemustilannetta ja edistää investointeja.

“Investointitukea pidetään varsin yleisesti sähkön käyttäjien ja tuottajien piirissä toimivana ja tehokkaana tukijärjestelmänä. On huomioitava, että investointien suunnittelu-, luvitus- ja rakentamisvaiheet vievät helposti useamman vuoden. Tätä taustaa vasten tukijärjestelmien jatkuvuus ja tulevaisuuden ennakoitavuus on tärkeässä roolissa uusiutuvan energian investointien aikaansaamiseksi”, sanoo Antti Koskelainen Suomen ElFi Oy:stä.

ElFi kannattaa investointitukijärjestelmän määrällistä kehittämistä ja ennakoitavuuden parantamista tulevaisuudessa myönteisen ilmapiirin luomiseksi uusiutuvan energian investoinneille.

Lisätietoja:
Suomen ElFi Oy, toimitusjohtaja Antti Koskelainen, p. 040 726 7673.Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?