Päästöoikeuksien huutokauppa ei poista ongelmaa

Kauppalehdessä (KL 23.11.) oli pääkirjoitus EU:n päästöoikeuksien huutokauppamallista. Päästöoikeuksien huutokauppamalli ei tuo helpotusta sähkönkäyttäjän asemaan.

On muistettava, että marginaalihinnoitteluperiaatteella toimivilla sähkömarkkinoilla päästöoikeuden hinta siirtyy kaiken sähkön hintaan, vaikka yli 80 prosenttia pohjoismaisesta sähköstä tuotetaan ilman fossiilisia hiilidioksidipäästöjä kuivanakin vesivuonna (2006).

Päästöoikeuksien huutokauppamalli kolmannella Kioto-kaudella 2013-2020 sisältää mahdollisuuden päästöoikeuden hintamanipulaatioon. Päästöoikeuksia ostavat sähköntuottajat ovat kuin “pukki kaalimaan vartijana”. Jokainen euro, jollapäästöoikeuden hinta saadaan nousemaan, tulee pohjoismaisille sähköntuottajille 5-8-kertaisena takaisin korkeampana sähkön hintana marginaalihinnoittelusta ja pääosin hiilidioksidivapaasta sähköntuotannosta johtuen.

Sama vipumekanismi toimii myös Euroopassa, tosin “tuottokerroin” eurooppalaisille sähköntuottajille on pienempi enemmän hiilidioksipäästöjä aiheuttavan sähköntuotantokoneiston perusteella.

Määrällisesti rajallinen tuote (päästöoikeus), jonka ostajan intresseissä on maksaa siitä mahdollisimman korkea hinta, eisovellu huutokaupattavaksi. Lopullisena maksumiehenä toimivat sähkönkäyttäjät, jotka eivät kuitenkaan pääse osallistumaan sähköntuotannon päästöoikeuksien huutokauppaan ja hinnanmääräytymiseen.

Suuria sähkönkäyttäjiä edustava Suomen ElFi Oy on esittänyt vaihtoehtoista todellisiin päästöihin perustuvaa jajälkikäteen tapahtuvaa päästöoikeuksien jakomenettelyä sähköntuottajille vipumekanismin hillitsemiseksi ja windfalltulojen pienentämiseksi.

On helppo ymmärtää, miksi osa sähköntuottajista näkisi mielellään siirtymisen kaikkien päästöoikeuksien huutokauppamenettelyyn. Sen lisäksi, että se korostaisi entisestään sähköntuottajien keskenään eriarvoista asemaa,johtaisi se sähkönkäyttäjän ja yhteiskunnan kannalta ei toivottuun lopputulokseen sähköntuottajien windfall-tulojen todennäköisesti lisääntyessä entisestään.

Antti Koskelainen
Toimitusjohtaja
Suomen EIFi Oy

Julkaistu: Perjantai 30.11.2007, Kauppalehti, Mielipide, sivu 15Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?