Sähköverojen korotus lisää työttömyyttä ja hiilivuotoa

Sähköverojen merkittävä nostaminen heikentää talouden kilpailukykyä, vähentää investointeja, lisää työttömyyttä ja nostaa kotitalouksien elinkustannuksia Suomessa sekä lisää hiilidioksidipäästöjä globaalisti. Valtiovalta on...

Sähköntuottajien Windfall-vero ei poista ongelmaa

Julkisuudessa olleen tiedon perusteella valtiovalta suunnittelee ns. windfall-veroa leikkaamaan sähköntuottajien keräämiä voittoja. Pidämme myönteisenä, että sähkönkäyttäjille tulevaa kustannusrasitusta pyritään rajoittamaan....

Haastaviin ilmastotavoitteisiin uusiutuvalla energialla ja ydinvoimalla

Valtioneuvoston Ilmasto- ja energiastrategiasta: Pidämme hyvänä + Hillitsee ilmastonmuutosta + Todellista omavaraisuutta sähköntuotannossa sekä kohtuuhintaista sähköä + Uusiutuvaa energiaa: Kustannustehokkaasti markkinaehtoisella tukijärjestelmällä Strategiasta puuttuu - Kilpailun...

Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?