Suomen ELFIn lausunto talousvaliokunnalle

Suomen ELFI Oy:n lausunto asian: U 10/2017 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2012/27/EU...

Press release on COP 22

ELFI osana IFIEC Europea tukee kilpailukyvyn ja tehokkuuden huomioimista entistä paremmin COP 22 kokouksessa. Combatting global warming needs a competitive investment...

Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?