Suomen Sähkönkäyttäjät ry:n lausunto asioista VNS 4/2022, VNS 6/2022 ja VNS 7/2022

Suomen Sähkönkäyttäjät ry (ELFi) kiittää mahdollisuudesta lausua näkemyksensä Talousvaliokunnalle.

Edustamme yli 1 GWh vuodessa kuluttavia sähkön netto-ostajia. Jäsenyrityksemme edustavat kaupan, teollisuuden ja palvelualojen yrityksiä, joille kustannustehokkaat ja toimivat sähkömarkkinat ovat keskeistä yritysten kilpailukyvylle ja investoinneissa Suomeen.

Eri liiketoiminnoista tulevien yritysasiakkaiden mahdollisuudet vaikuttaa ja osallistua vapaaehtoisesti sähkömarkkinoille ovat keskeistä markkinoiden tehokkaalle toiminnalle. Asiakaskeskeinen, luotettava ja läpinäkyvä sähkömarkkina tuo aktiivisille yrityksille ja Suomen kansantaloudelle merkittävästi taloudellista lisäarvoa.

ELFin kommentit VNS 4/2022

Useimmat selvityksessä mainitut politiikkatoimet edellyttävät kilpailukykyistä sähkön hintaa Suomeen. Tämän pitäisi olla keskeisenä tavoitteena Hallituksen ja TEMin toiminnalle sekä Suomessa, Pohjoismaissa että EU:ssa.

Pidämme tärkeänä sitä, että Suomessa siirtymää entistä ympäristömyötäisempään tuotantoon kannustetaan myös tulevaisuudessa. Nykyisin käytössä olevat tuet, kuten energiatuki investointi- ja selvityshankkeisiin sekä hiilen energiakäyttöä korvaavien hankkeiden investointituki tulee säilyttää ja niitä tulisi edelleen kehittää.

Teollisuuden päästöjen vähentäminen toteutuu pääosin toimialojen vähähiilisyys- tiekarttojen pohjalta. Tiekarttojen toteuttaminen edellyttää sujuvaa luvitusta ja kilpailukykyistä toimintaympäristöä, kuten edullista sähköä. Uuden teknologian investointien ja korvausinvestointien esteiden hahmottamiseen purkamiseen tulisi perustaa erillinen työryhmä.

Pienteollisuuden sähköistymistä tulee edistää hyödyntäen EU-rahoitusvälineitä sekä tarvittaessa kehittää kotimaisia rahoitusvälineitä.

Mielestämme on hyvin tärkeää varmistaa energiatehokkuussopimustoiminnan sekä sähköistämistuen jatkot myös nykyisten kausien jälkeen.

ELFin kommentit VNS 6/2022

Meillä ei ole kommentoitavaa Valtioneuvoston selontekoon ”Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategia”.

ELFin kommentit VNS 7/2022

Meillä ei ole kommentoitavaa Valtioneuvoston selontekoon maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta.

Kunnioittavasti
Pasi Kuokkanen
toimitusjohtaja
Suomen Sähkönkäyttäjät ry

Lue lausunto

Suomen Sähkönkäyttäjät ry:n lausunto asioista VNS 4/2022, VNS 6/2022 ja VNS 7/2022Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?