Suomen Sähkönkäyttäjät ry:n lausunto tehoreservin tarpeen määrittämisestä ja hankinnasta

Suomen Sähkönkäyttäjät ry (ELFi) kiittää mahdollisuudesta lausua tehoreservin tarpeen määrittämisestä ja hankinnasta.

ELFi edustaa yli 1 GWh vuodessa kuluttavia sähkön netto-ostajia. Jäsenyrityksemme ovat kaupan, teollisuuden ja palvelualojen yrityksiä, joille luotettavat sähkömarkkinat ovat merkittävässä roolissa yritysten kokonaiskustannusten hallinnassa.

Sähkönkäyttäjille markkinoiden tehokkuus, puolueettomuus ja läpinäkyvyys ovat merkittäviä arvoja yritysten kilpaillessa investoinneista Suomeen sekä kustannusten hallinnassa. Kilpailullisesti terve sähkömarkkina mahdollistaa sekä yrityksille että Suomen kansantaloudelle merkittävää taloudellista lisäarvoa.

ELFin keskeiset kommentit VN/32621/2021

Kommentoimme erityisesti asetuksessa mainittuja tehoreservin hankinnan painokertoimia. Mielestämme ehdotettu asetus tulee rajaamaan hankintayksikön toimivaltaa siten, että asetuksen perusteella laadittavien hankinta-asiakirjojen perusteella ei voida saada vertailukelpoisia tarjouksia.

Kilpailutukseen osallistuvien yritysten kannalta kiinteiden kustannusten painoarvon ja muuttuvien kustannusten painoarvon tietäminen etukäteen on merkityksellinen tieto, joka tulisi olla saatavilla kaikille kilpailutukseen osallistuville. Ei ole oikein yhdistää kiinteitä ja muuttuvia kustannuksia yhdeksi kokonaisuudeksi asetustasolla, saati käytännön kilpailutuksessa.

Ongelman poistamiseksi ELFi ehdottaa kiinteiden ja muuttuvien kustannusten erottamista toisistaan, ja seuraavia painotuksia kilpailutuksessa: kiinteät kustannukset 70 %, muuttuvat kustannukset 15 %, käyttöönottonopeus 5 %, yhtäjaksoinen ylläpitoaika 5 % ja ominaishiilidioksidipäästöt 5 %.

Haluamme kiinnittää huomiota siihen, että tehoreservimekanismin käynnistäminen Suomessa edellyttää, että ensin Fingrid käynnistää kaikki omat reservinsä. Täten tehoreservin käynnistyminen on äärimmäisen harvinaista. Tämä käytäntö poikkeaa merkittävästi aiemmasta. Puutteellista ja epäselvää markkinaosapuolille on tieto tehoreservissä olevan laitoksen tehojaksojen välisenä aikana, minimiteholla, tuottaman sähkön omistusoikeudesta.

Ehdotamme rakentavan vuoropuhelun käynnistämistä järkevämmästä varautumisesta erityisesti pitkäaikaisiin tehopulatilanteisiin.

Kunnioittavasti
Pasi Kuokkanen
Suomen Sähkönkäyttäjät ry

Lue lausunto

Suomen sähkönkäyttäjät ry:n lausunto tehoreservin tarpeen määrittämisestä ja hankinnastaJäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?