Suomen Sähkönkäyttäjät ry:n lausunto tehoreservin tarpeen määrittämisestä

Suomen sähkönkäyttäjät ry (ELFi) kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta 575/040501/2022.

ELFi edustaa yli 1 GWh vuodessa kuluttavia sähkön netto-ostajia. Jäsenyrityksemme ovat kaupan, teollisuuden ja palvelualojen yrityksiä, joille luotettavat sähkömarkkinat ovat merkittävässä roolissa yritysten kokonaiskustannusten hallinnassa.

Sähkönkäyttäjille markkinoiden tehokkuus, puolueettomuus ja läpinäkyvyys ovat merkittäviä arvoja yritysten kilpaillessa investoinneista Suomeen sekä kustannusten hallinnassa. Kilpailullisesti terve sähkömarkkina mahdollistaa sekä yrityksille että Suomen kansantaloudelle merkittävää taloudellista lisäarvoa.

ELFIN KOMMENTIT 575/040501/2022

ELFin nyt ehdotettu 600 MW:n poistuma aktiivisesta sähkömarkkinakäytöstä on mielestämme kohtuuttoman suuri, ja se tulee osaltaan nostamaan Suomen sähkön aluehintaa. Korkea sähkönhinta hidastaa tuotannollisen teollisuuden siirtymää CO2 -vapaaseen tuotantoon ja palveluihin.

Valtioneuvosto on vahvistanut sähkön toimitusvarmuuden tavoitetason, jossa tehovajeen odotusarvo voi olla korkeintaan 2,1 tuntia vuodessa. Määritelty 2,1 tuntia on hyvin lyhyt aika. Sen hallitsemiseen tehoreservissä sopisi parhaiten sähkön kulutuksen jousto. Mielestämme suuria voimalaitosyksikköjä ei olisi syytä pitää poissa spot-markkinoilta vuosien ajan vain yhden aamupäivän tähden.

Toivomme energiaviraston kohdentavan kulutuksen hintajoustolle merkittävän osuuden tulevasta tehoreservistä. ELFin asiantuntijanäkemys on, että sopiva osuus kulutuksen hintajoustolle olisi vähintään 400 MW.

Kunnioittavasti
Pasi Kuokkanen
Suomen Sähkönkäyttäjät ry

Lue lausunto

Suomen sähkönkäyttäjät ry:n lausunto tehoreservin tarpeen määrittämisestäJäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?