Sähköekosysteemi, asiakasta varten

Suomen sähkönkäyttäjät ry (ELFI) järjesti sähkömarkkinaseminaarin keskiviikkona 14.11.2018 Helsingissä. Ohjelmassa oli sähkömarkkinakeskustelua asiakkuuksista ja asiakkaille tärkeistä asioista. Ohjelma 13.00 Tilaisuuden avaus 13.10 Keynote: Asiakkaiden...

Suomen Sähkönkäyttäjien syysseminaari 2017

Suomen Sähkönkäyttäjien syysseminaari vuonna 2017 käsitteli Suomen sähkömarkkinoiden eri osa-markkinoiden tulevaisuusnäkymiä. Pitkän aikavälin näkymiin sähkön ostajat saivat kolme asiantuntevaa näkökulmaa Fortumilta,...

Suomen Sähkönkäyttäjät ry:n lausunto asiasta: FCA

Suomen Sähkönkäyttäjät ry:n lausunto asiasta: Lausuntopyyntö FCA – suuntaviivojen mukainen markkinaosapuolten kuuleminen heidän tarpeistaan alueiden välisille suojausmahdollisuuksille ELFI kiittää mahdollisuudesta tuoda...

Suomen ELFIn lausunto talousvaliokunnalle

Suomen ELFI Oy:n lausunto asian: U 10/2017 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2012/27/EU...

Press release on COP 22

ELFI osana IFIEC Europea tukee kilpailukyvyn ja tehokkuuden huomioimista entistä paremmin COP 22 kokouksessa. Combatting global warming needs a competitive investment...

Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?