Suomen Sähkönkäyttäjien lausunto tehoreservin tarpeen määrittämisestä

Suomen Sähkönkäyttäjät ry (ELFi) kiittää mahdollisuudesta lausua tehoreservin tarpeen määrittämisestä.

Edustamme yli 1 GWh vuodessa kuluttavia sähkön netto-ostajia. Jäsenyrityksemme ovat kaupan, teollisuuden ja palvelualojen yrityksiä, joille asiakaslähtöinen, toimitusvarma ja kustannustehokas sähköjärjestelmä on hyvin merkityksellistä yritysten kilpailukyvylle ja investoinneille Suomeen.

ELFin kommentit asiaan liittyen

ELFin näkemys kansallisen luotettavuusstandardin muuttamisesta on täysin sama kuin Energiaviraston. Sähkömarkkinoiden turvallisuuden ja toimivuuden näkökulmasta emme näe tarpeelliseksi muuttaa nykyistä luotettavuusstandardia.

Tehoreservin määrän analysointi kokonaisuudessaan on mielestämme looginen ja hyvin mitoitettu. Sähköjärjestelmän resurssien riittävyysarviointi on tehty huolella ja tärkeät operatiiviseen toimitusvarmuuteen liittyvät asiat, kuten kapasiteetin määrä sekä tehoreservin hankintakustannukset ovat asianmukaisesti arvioitu.

Mielestämme Energiaviraston analyysi, etteivät laskelmat osoita kaudelle 1.11.2023 – 31.10.2024 merkittäviä sähkötehon riittävyyshuolia ja siten tarvetta merkittävälle tehoreservin hankinnalle sähkön toimitusvarmuuden varmistamiseksi, on perusteltu.

Suomen sähkönkäyttäjät ry tukee täysin Energiaviraston päätöstä siitä, ettei tehoreserviä hankita kaudelle 1.11.2022–31.10.2023.

Kunnioittavasti

Pasi Kuokkanen
Suomen Sähkönkäyttäjät ry

Lue lausunto

Suomen Sähkönkäyttäjien lausunto tehoreservin tarpeen määrittämisestä



Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?