Suomen Sähkönkäyttäjät ry:n lausunto valtioneuvoston asetukseen varautumissuunnitelmaan sisällytettävästä sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestyksestä

Suomen Sähkönkäyttäjät ry (ELFi) kiittää Työ- ja elinkeinoministeriötä mahdollisuudesta lausua näkemyksensä asiasta VN/29409/2022.

Edustamme yli 1 GWh vuodessa kuluttavia sähkön netto-ostajia. Jäsenyrityksemme ovat kaupan, teollisuuden ja palvelualojen yrityksiä, joille toimitusvarma sähkömarkkina on keskeinen yritysten kilpailukyvylle. Eri liiketoiminnoista tulevien yritysasiakkaiden mahdollisuudet vaikuttaa ja osallistua vapaaehtoisesti sähkömarkkinoille ovat perusta markkinoiden tehokkaalle toiminnalle.

ELFin ehdotus asetuksen täydentämiseksi

Pidämme tärkeänä sitä, että erikseen on selkeästi määritelty kriittinen infrastruktuuri. Tähän kuuluvat kulutuskohteet ovat yhteiskunnan perusrakenteita ja järjestelmiä, joita ilman yhteiskunnan elintärkeät toiminnot pysähtyvät.

Näiden ulkopuolella on lukuisa joukko erilaisia yhteiskunnan ja yritysten järjestelmiä, jotka ovat hyvin arkoja jopa hyvin lyhyille sähkökatkoille. Lyhyet katkot voivat aiheuttaa mittavia taloudellisia menetyksiä tai epäsuorasti lamauttaa yhteiskunnan perustoiminnoille oleellisia toimintoja ennakoimattoman pitkäksi ajaksi. Tästä syystä ehdotamme edellä mainitun asian huomioimista asetuksen kohtaan 3§, muiden sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestys.

Ehdotuksemme muutokseksi 3 § on seuraava:

Muut sähkönkäyttöpaikat on luokiteltava vähintään kolmeen eri ryhmään seuraavasti:

  1. sähkönkäyttöpaikat, joiden sähkönsaantia ei suositella edes lyhytaikaisesti keskeytettävän;
  2. sähkönkäyttöpaikat, joiden sähkönsaanti voi keskeytyä lyhyeksi ajaksi;
  3. sähkönkäyttöpaikat, joiden sähkönsaanti voi keskeytyä 2 kohtaa pidemmäksi ajaksi.

Kunnioittavasti
Pasi Kuokkanen
toimitusjohtaja
Suomen Sähkönkäyttäjät ry

Lue lausunto

Suomen Sähkönkäyttäjät ry:n lausunto valtioneuvoston asetukseen varautumissuunnitelmaan sisällytettävästä sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestyksestäJäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?