Suomen Sähkönkäyttäjät ry eli ELFI

Suomen Sähkönkäyttäjät ry (ELFI) perustettiin 3.11.2016. Yhdistys jatkaa Suomen ElFi Oy:n edunvalvontatyötä sähkömarkkinoilla. Yhdistystä kutsutaan edeltäjänsä mukaisesti ELFI:ksi.

ELFI:n perustajajäseniä ovat suomalaiset sähköä käyttävät teollisuuden, kaupan ja palvelualan yritykset. Heitä yhdistävä tekijä on, että he ostavat kaiken tai merkittävän osan Pohjoismaissa käyttämästään sähköstä sähkömarkkinoilta.

Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen päämääränä on edistää sähköä ostavien teollisuuden, kaupan ja palvelualan yrityksen asemaa energiamarkkinoilla, edistää kilpailua ja tarjontaa energian tuotannossa, jakelussa, siirrossa ja myynnissä sekä edistää energiamarkkinoiden toimintaa yleisesti. Yhdistyksen tehtävänä on edistää energian tehokasta käyttöä ja lisätä jäsentensä energia-alan osaamista.

ELFI

ELFI edustaa yli 1 GWh vuodessa kuluttavia sähkönkäyttäjiä ja työskentelee heidän edunvalvojanaan sähkömarkkinoilla. Osallistumme energiakeskusteluun esiintymällä tilaisuuksissa, antamalla erilaisia lausuntoja ja kannanottoja asioista, joilla edistetään sähkömarkkinoiden toimintaa ja sähkönkäyttäjän asemaa.

ELFI osallistuu viranomaisten ja lainsäätäjän lausuntopyyntöihin ja kuulemistilaisuuksiin sekä toimii asiantuntijana etujärjestökentässä mm. asiantuntijajäsenenä työryhmissä.

ELFI on jäsenenä teollisten energiankäyttäjien etujärjestössä IFIEC Europessa, jonka toimipaikka on Brysselissä. IFIEC Europen hallitus- ja työryhmätyöskentelyn kautta ELFI:llä on eturivin paikka EU:n lainsäädännön seuraamisessa ja vaikuttamisessa yhdessä muiden energiankäyttäjien kanssa.

ELFI:lle on tärkeätä avoimet toimivat sähkömarkkinat, joissa sekä aktiivisella sähkön käyttäjällä ja tuottajalla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa sähkömarkkinoiden toimintaan. Näistä asioista mielellämme keskustelemme rakentavasti eri sidosryhmien kanssa.

Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?