Suomen Sähkönkäyttäjien lausunnossa Talousvaliokunnalle vaaditaan kohtuullisuutta ja lainsäädännön tukea Energiaviraston tuleville muutoksille

Esityksessämme ehdotuksen parantamiseksi on kaksi keskeistä asiakokonaisuutta

1) Esitetyssä lakiehdotuksessa toivotaan Energiaviraston oma-aloitteisesti korjaavan tuottomallin epäkohtia, mutta ei tuoda toivottaville muutoksille riittävän selkeää lainsäädännöllistä perustetta.

ELFin mielestä ongelmaksi muodostuu se, että siirtoyhtiöt vastustavat Energiaviraston omaehtoisia muutoksia. Ne vievät muutosten oikeellisuuden ja kohtuullisuuden käsittelyn markkinaoikeuteen. Tämä ei ole ymmärtääksemme ollut lainsäätäjän tavoite, vaan nykyesitystä on pikemminkin perusteltu asian varmalla ja nopealla läpimenolla ja voimaantulolla.

Riski päätösten pitkittymisestä ja läpimenosta on poistettavissa ja tavoitteet ovat saavutettavissa, kun muutosperusta turvataan lainsäädännössä.

Kyseisen lainsäädännön täsmentämiseen liittyvä ehdotus on jo valmiina kirjattu sekä Omakotiliiton että Kokoomuksen ehdotuksiin.

ELFin selkeä kanta on, että siirtoyhtiöiden tuoton kohtuullistaminen on turvattava lainsäädännön ei vapaaehtoisuuden perusteella.

2) Hallituksen esityksessä ehdotetaan noin miljardin euron suuruisen laskuttamattoman voiton perintäajan pidentämistä.

ELFi pitää tätä ehdotusta törkeänä asiakkaan oikeuksien loukkaamisena ja vaatii, että ehdotettu tasausjakson pidentäminen tulee hylätä.

Koko lakiehdotuksen taustana on ollut Energiaviraston tuottomallin kohtuuttoman suuret tuotot, joita nyt ollaan korjaamassa. Tähän kokonaisuuteen ei sovi se, että saman tuottomallin pohjalta syntyneen noin miljardin euron suuruisen piilovelkaa oltaisiin keinotekoisesti jatkamassa.

Korostamme vielä, että ELFin ehdottamat muutokset ovat tehtävissä ilman EU-juridisia riskejä.

Pasi Kuokkanen
Toimitusjohtaja
Suomen Sähkönkäyttäjät ry

Lue lausunto

Lausunto sähkömarkkinalain muuttamiseksi

Tutustu esitykseen

Sähkömarkkinalain uudistus, Talousvaliokunta 26.3.2021Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?