Poliitikot ovat oikeassa vaatiessaan sähköverkkoyhtiöiltä kustannustehokkuutta ja hillitsemällä ylisuuria tuottoja

Yleinen tyytymättömyys jakeluverkkoyhtiöiden hintojen korotuksiin ja vaihtoehdottomuuteen korotusten perusteista on ollut esillä jo vuosien ajan lopullisen laskun maksajien kommenteissa ja palautteissa.

Sähköverkkoinvestointien kustannustehokkuuteen liittyvät epäkohdat tulivat ilmi vuoden 2019 keväällä julkaistussa tutkimuksessa. Tähän epäkohtaan hallitus on jo tarttunut uudessa sähkömarkkinalain muutosehdotuksessaan, joka julkaistiin alkuvuodesta 2020. Asiakkaiden näkökulmasta pelkkä kustannustehokkuuden paraneminen ei muutokseksi riitä, vaan myös verkkoyhtiöiden tuotto on tosiasiallisesti rajattava monopoliliiketoiminnan riskejä vastaavalle tasolle. Tämä on vastoin TEM:n nykyistä linjausta.

Professori Collanin uusi selvitys paljastaa verkkoyhtiöiden todellisen tuoton. Kun julkisen keskustelun perusteella verkkoyhtiöiden keskimääräisen tuottotason luulisi olevan noin 7%, on se todellisuudessa noin 25% yksikköä korkeampi eli noin 32%.

Kyseisen epäkohdan nosti aiemmin Suomen Sähkönkäyttäjät (ELFI) esille lausunnossaan uudesta sähkömarkkinalaista.

Samaan johtopäätökseen kohtuuttomista tuotoista on päätynyt myös kansanedustaja Heikki Vestman, joka on valmistellut muun muassa verkkoyhtiöiden tuottoa kohtuullistavaa lakimuutosta. Kansanedustaja Vestmanilla on asiaan liittyvää syvällistä osaamista ja ymmärrystä, sillä hän on toiminut tuottomallista vastaavan viranomaisen palveluksessa.

Nyt tehty uusi lakialoite täydentää erinomaisesti sähkömarkkinalain kokonaisuutta hillitsemällä ylisuuria tuottoja

Energiateollisuus tuli julkisuuteen 19.4.2020 tiedotteella, jossa se mainitsi seuraavaa: ”Jos järjestelmä perustuisi todellisiin investointikustannuksiin, yrityksillä olisi kannustin toteuttaa hankinnat mahdollisimman kallisti, koska sääntelyn sallima tuotto laskettaisiin suhteessa investointiin.”

”Onko Energiateollisuuden esittämä linjaus se moraaliperusta, johon sähkönsiirron monopoli Suomessa nykyisin perustuu? Jos verkkoyhtiöiden tuottomalliin puututaan, niin jatkossa Energiateollisuuden edustamat verkkoyhtiöt tekevät kustannustehottomia investointeja voittojen maksimoimiseksi. Miten tähän on tultu?” ihmettelee ELFIn toimitusjohtaja Pasi Kuokkanen.

Edes epäsuoralle uholle keinotekoisen kalliista investoinneista ei yhteiskunnassamme tulisi olla tilaa, erityisesti huoltovarmuudelle kriittisillä toimialoilla. Poliitikot ovat oikeassa vaatiessaan verkkoyhtiöiltä kustannustehokkuutta ja hillitsemällä ylisuuria tuottoja.

Energiateollisuus hyökkää viestissään yksittäistä tutkijaa ja hän tutkimustuloksiaan vastaan poikkeuksellisen voimakkaasti. Erikoista, jos tutkimustulosten julkaisu vaatisi etukäteiskeskustelun edunvalvontajärjestöjen kanssa.

ELFI omalta osaltaan kannustaa tutkijoita laaja-alaisesti tutkimaan sähkömarkkinoita eri näkökulmista. Aktiivisen tutkimuksen kautta sähkömarkkinat kehittyvät. Hyvin toimivat ja läpinäkyvät markkinat ovat sekä meidän asiakkaiden että viime kädessä myös koko Suomen etu.

Suomen Sähkönkäyttäjät ry
Pasi Kuokkanen
Toimitusjohtaja
pasi.kuokkanen@elfi.fi
045 1245000Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?