Oikeustieteellisen selvityksen perusteella sähkönsiirtoyhtiöiden tuottomallia voidaan kohtuullistaa

OTT Kaisa Huhdan tekemä oikeustieteellinen selvitys osoittaa, että EU-oikeuden vaatimukset tai perustuslaki eivät estä verkkopalveluiden kohtuullisuusvaatimuksen vakiintuneen tulkinnan tai lainsäädännön muuttamista verkon asiakkaan kannalta suotuisampaan suuntaan. Vuoden 2020 hallituksen esitysluonnoksessa näitä reunaehtoja on tulkittu ankarammin kuin olisi välttämätöntä.

Kohtuullisuusvaatimuksen vakiintuneen tulkinnan tai lainsäädännön muuttaminen olisi mahdollista kahdella tavalla. Joko Energiavirasto voi oma-aloitteisesti muuttaa valvontamenetelmiään ilman lainsäädäntömuutosta tai lainsäätäjä voi muuttaa sähkömarkkinasääntelyä.

Suomen Sähkönkäyttäjät on toimittanut kyseisen selvityksen TEM:in ja Energiaviraston asiantuntijoille, jotta sitä voidaan hyödyntää lainsäädännön kehittämisessä ja keskusteluissa.

Lue selvitys

Selvitys sähkön verkkohinnoittelun kohtuullisuusvaatimuksen oikeudellisesta tulkinnastaJäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?