Älyverkkotyöryhmän suositukset toteutuessaan muokkaavat Suomen sähkömarkkinoista kustannustehokkaan ja nykyistä joustavamman

Älyverkkotyöryhmä luovutti tänään raporttinsa ministeri Kimmo Tiilikaiselle. Suomen Sähkönkäyttäjät ry (ELFI) oli työryhmässä mukana varsinaisena jäsenenä valmistelemassa älyverkkoihin liittyvää selvitystä.

ELFI:n mielestä älyverkkoselvityksen keskeisin viesti liittyy sähkömarkkinoiden tulevaisuuden visioon, jossa asiakas on nostettu keskeiseksi sähkömarkkinoiden osapuoleksi ja vaikuttajaksi. Sähkön kysyntäjoustoon osallistuvan asiakkaan, pienen tai suuren, tulee saada taloudellista tai laadullista hyötyä yhteistyöstä sähkön myyjän tai palveluntuottajan kanssa. Tulevaisuuden voittajia Suomen sähkömarkkinoilla ovat lisäarvoa asiakkaalle tuotteillaan ja palveluillaan tekevät yritykset.

ELFI tukee työryhmän ehdotusta sähköjärjestelmässä olevien akkujen kaksikertaisesta verotuksesta luopumisesta. Akkujen omistamisen keskittyminen markkinaosapuolille luo win-win yhteistyömahdollisuuksia teollisuuden, kaupan ja palveluiden sekä verkkoyhtiöiden välille. Työryhmän vastustus ns. suhteelliseen sähköveroon on selkeä kanta sähkön markkinahinnan läpinäkyvyyden säilyttämisen puolesta, ja vahva osoitus luottamuksesta avointen sähkömarkkinoiden tehokkaaseen toimintaan.

Merkittävä kansantaloudellinen säästölinjaus työryhmältä on, kun sähkölämmityksen ohjaukseen käytettävä ”yösähkörele” ehdotetaan säilytettäväksi myös tulevan sukupolven mittareissa. Sähkölämmittäjän osallistuminen kysyntäjoustoon on myös tulevaisuudessa mahdollista ilman kalliita erillistekniikoita.

Työryhmän ehdotuksen mukaan pienimuotoisen ympäristöystävällisen sähkön tuotannon sijoittumista naapuritontille helpotetaan. Tämä tuo kustannustehokkuutta ja uusia mahdollisuuksia myös ELFI:n jäsenille, palveluille, kaupalle ja teollisuudelle. Uskomme uudistuksen vaikutuksen olevan positiivinen hajautetun ympäristömyötäisen sähkön tuotannon lisääntymiselle Suomessa.

ELFIn toimitusjohtajan Pasi Kuokkasen mukaan älyverkkotyöryhmän suositukset toteutuessaan muokkaavat Suomen sähkömarkkinoista kustannustehokkaan ja nykyistä joustavamman. Älyverkkotyöryhmän loppuraportti löytyy osoitteesta tem.fi/alyverkot.

Lisätietoa

Toimitusjohtaja Pasi Kuokkanen
010 235 4888
pasi.kuokkanen@elfi.fi

Suomen Sähkönkäyttäjät ry (ELFI) huolehtii jäsentensä edunvalvonnasta sähkömarkkinoilla. ELFI edustaa kattavasti suomalaisia teollisuuden, kaupan ja palvelualan sähkönkäyttäjiä, jotka ostavat kaiken tai merkittävän osan käyttämästään sähköstä markkinoilta. Jäsentemme yhteenlaskettu vuosittainen sähkönkäyttö Suomessa on noin 17 TWh, joka on Suomen sähkönkäytöstä noin 20 %.

Lue tiedote

Älyverkkotyöryhmän loppuraporttiJäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?