Suomen ElFin kannanotto Pariisin ilmastosopimukseen

Suomen ElFin mielestä Pariisin ilmastosopimus on hyvä asia! On kuitenkin oltava realisti ja tunnustettava, että kyseinen sopimus sisältää enemmän toiveita ja aikeita kuvastaen 187 maan yhteistä tahtotilaa kuin konkreettisia toimia tai sitovia lupauksia. Nyt sovitut päästöjen vähentämisohjelmien säännölliset tarkistukset, päästöjen mitattavuus ja tiukat globaalit tavoitteet tuleville CO2-päästöille ovat varmasti elinympäristöllemme eduksi.

Mitä sopimuksesta hyötyivät suuret sähkönkäyttäjät? ”Level of playing field” – lause, tai toive, on tuttu niiden suurten sähkönkäyttäjien joukossa, jotka kohtaavat kilpailua globaaleilla markkinoilla. Nyt tehty Pariisin sopimus ei luo yhtenäistä toimintaympäristöä, jossa kaikille sähkönkäyttäjille kohdentuisi yhtäläinen hinta CO2:lle. Tämä on hyvin huolestuttavaa, sillä riski hiilivuodosta on edelleen olemassa¹! Tämä tosiasia on syytä tiedostaa poliittisissa päätöksissä.

ElFin näkemys on, että uudet innovaatiot ja niihin liittyvät investoinnit ovat välttämättömiä, jotta voidaan saavuttaa Pariisissa sovitut tavoitteet vuoteen 2030 mennessä ja samalla taata parempi elintaso kehitysmaille. Päästövähenemiä ja kansallista kilpailukykyä on haettava uusista ratkaisuista. Strategiset kehityskohteet on kohdistettava sähkön tuotannosta entistä enemmän kulutukseen. Suurimmat kansalliset kilpailuedut on saavutettavissa edistämällä sähkön käyttäjien uusia innovaatiota ja teknologioita tehtaissa ja kiinteistöissä. Myös EU-laajuisten tukien tulisi pääasiassa kohdentua CO2-vähenemää edistäviin innovaatioihin.

Juhlapuheissa korostetaan EU:n esimerkin merkitystä, edelläkävijyyttä. Nykyiset EU:n lupaukset vuodelle 2030 ovat huomattavasti muita maita tiukemmat. ElFin mielestä niitä ei ole syytä tiukentaa. Edelläkävijä ilman seuraajia on yksinäinen ja kilpailukyvytön.

CO2-päästöt ovat globaali ongelma. EU:n tavoitteena ei voi olla oman kilven kiillottaminen uusin tiukemmin tavoittein, jolloin hiilivuodon kautta globaalit päästöt kasvavat. Ensimmäisen kerran maakohtaisten ohjelmien riittävyyttä ilmaston lämpötilan rajoittamiseksi arvioidaan vuonna 2023. EU:n tulee odottaa muiden maiden konkreettisia lupauksia ja ohjelmia CO2-päästöjen vähentämiseksi ennen mahdollisia uusia sitoumuksia.

Pariisin sopimus astuu voimaan vasta vuonna 2020. Sille on siis annettava aikaa. Mahdollisesti tavoite ”level of playing field” voisi toteutua lähellä vuotta 2030. Vasta tällöin olisimme globaalisti sitoutuneita CO2-päästöjen vähenemiseen.

Suomen ElFi Oy
Toimitusjohtaja Pasi Kuokkanen
pasi.kuokkanen@elfi.fi

¹ IFIEC Euroopan tekemän kyselyn mukaan vuosien 2008-2013 välisenä aikana Euroopasta on hävinnyt yli 3 miljoonaa teollista työpaikkaa.Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?