Suomen ElFi Oy:n tilaama selvitys päästökaupan Market Stability Reserve:n aikaistamisen vaikutuksesta sähkön hintaan

Päästöoikeuksien hinnat EU:n päästökauppajärjestelmässä ovat painuneet viime vuosina odotettua alemmas päästöjen vähentymisen seurauksena. Päästöt ovat osaltaan vähentyneet uusiutuvan energian käyttöönoton ja energiatehokkuuden seurauksena, mutta merkittävin vaikutus on ollut heikolla talouskehityksellä ja Euroopan teollisuuden kilpailukyvyn heikentymisellä globaaleilla markkinoilla.

Päästöoikeuden lasku on kuitenkin saanut poliitikot toteuttamaan ja esittämään erinäisiä keinoja hinnan nostamiselle. Backloading on jo käytössä ja seuraavat toimet ovat 2030 tavoitteiden määrittäminen ja lisäksi market stability reserven (MSR) muodostaminen. MSR:in siirrettäisiin huutokaupattavia oikeuksia ylijäämäisessä tilanteessa ja vastaavasti sieltä vapautetaan oikeuksia markkinan käyttöön alijäämäisessä tilanteessa. Komission alkuvuonna 2014 julkaisema white paper sijoitti MSR:n aloituksen seuraavan päästökauppakauden yhteyteen vuoteen 2021. Nyt kuitenkin Parlamentin komiteat ovat valmistelutyössä nostaneet esiin aloittamista jopa jo vuonna 2017 ja backloadingilla kerättyjen päästöoikeuksien siirtämistä suoraan MSR:in. Maiden kannat MSR:n varhennetun aloittamisen osalta vaihtelevat.

Lue koko tiedote

MSR:n aikaistamisen kustannuksetJäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?