Kilpailijamaita kalliimpi sähkön hinta syö työpaikkoja

Viimeisen vuoden aikana on nähty, että Suomen sähkön hinta on pysyvästi eriytynyt Ruotsin sähkön hinnasta. Markkinoilla on pysyvä hintaero, Ruotsin eduksi.

Suomen ElFin näkemys on, että vuoden 2014 alusta elokuun loppuun mennessä ylimääräinen hintalappu suomalaisille on ainakin 240 M€, josta puolet (120 M€) suoraan teollisuutemme kilpailukyvylle tappioksi.

Julkisessa keskustelussa ei ole juuri puhuttu, mitä seuraa, kun maksamme Pohjoismaisilla markkinoilla sähköstä enemmän kuin muut. Suoria työpaikkoja teollisuuteen ja palveluihin kyseisellä rahalla saataisiin yli 2000 ja epäsuoria vähintään saman verran. Vaikutus Suomen työllisyyteen ja bruttokansantuotteeseen olisi merkittävä. Toivomme, että tästä keskusteltaisiin enemmän poliittisten päättäjien ja viranomaisten kesken.

Sähkön hinnassa kyse on Suomen pitkän aikavälin kilpailukyvystä. Kilpailukyvyn kannalta sähkön perustarjonta Suomessa on turvattava eli tuotantoa lisättävä kulutusta vastaavaksi. Tähän on tarjolla tällä hetkellä markkinaehtoisia ratkaisuja, kuten uudet ydinvoimahankkeet. Uudet siirtoyhteydet eivät ole paras ratkaisu, koska perusongelma ei poistu ja Suomi jää pysyvästi riippuvaiseksi muiden maiden sähköntuotannosta.

Suomen ElFin kanta on, että nykyinen ydinvoimaprojekti tulisi saada valmiiksi mahdollisimman pian ja uusien ydinvoimalaitosten luvat hyväksytyiksi syksyn aikana. ”Markkinaehtoiset, ilman valtion tukirahoja tulevat, investoinnit ovat kuluttajien kannalta edullisimmat. Uskoaksemme tämä on myös ollut yksi lähtökohdista 90-luvun puolivälissä, kun sääntelyä sähkömarkkinoilla purettiin.” arvioi Suomen Elfin toimitusjohtaja Pasi Kuokkanen.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Pasi Kuokkanen
puhelin 010-2354 888
pasi.kuokkanen@elfi.fi

Lue tiedote

Kilpailijamaita kalliimpi sähkön hinta syö työpaikkojaJäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?