Vääriä ja oikeita päätöksiä kehysriihessä

Viime viikon kehysriihi sujui monilta osin odotetusti. Sähköveroissa II-veroluokan kohtelu ja veroleikkurin säilyminen voidaan kirjata positiivisina, teollisuuden kilpailukykyä ylläpitävinä asioina, I-veroluokan roima korotus taas ei. Hyvää on, että päätöksiä yleensä tehtiin.

Tehdyistä veroratkaisuista useat osuvat kipeästi Suomen elinkeinoelämään ja ovat täysin väärä signaali tilanteessa jossa kipeästi haetaan talouden nousua ja investointeja. Kaivosteollisuuden siirtäminen korkeampaan veroluokkaan sekä maakaasuun kilpailukyvyn rapauttaminen veronkorotuksella ovat esimerkkejä huonoista toimista joista saadaan merkittävä lisäkustannus yrityksille sekä ympäristönkin kannalta tärkeiden investointien vaarantuminen.

”Nämä päätökset ovat myös selvä viesti Suomesta epävarmana investointiympäristönä. Miksi haluamme antaa tällaisen viestin?”, kysyy Suomen ElFi Oy:n toimitusjohtaja, Mikko Rintamäki.

Kaivosteollisuuden verokohtelu

Kaivosteollisuuden siirto I-veroluokkaan, ja veroleikkurin poistaminen aiheuttaa merkittävän lisäkustannuksen kaivoksille. Päätös heijastanee nykyistä nuivahkoa suhtautumista kaivoshankkeisiin, mutta unohtaa samalla Suomen valtaosin erittäin hyvin hoidetun kaivosalan sekä sen merkityksen uuden vaurauden tekijänä ja teollisuuden luotettavana raaka-ainelähteenä.

Jokainen suomalainen kaivos poikii työpaikkoja ja liiketoimintaa niin logistiikassa kuin tuotteen edelleen jalostuksessa. Suomessa on hyvät edellytykset kehittää kaivostoimintaa ja siihen liittyvää jatkojalostusta.

Maakaasun verotus

Maakaasun verotusta merkittävästi nostavat veropäätökset olivat yksinkertaisesti lyhytnäköisiä, jopa hölmöjä. Laajamittainen siirtyminen maakaasun käyttöön on ydinvoiman lisärakentamisen ohella ehkä merkittävin jäljellä oleva toimi Suomen energiaketjun muuttamisessa nykyistä paljon vähähiilisemmäksi. Kun yritykset ovat vihdoin panostamassa mm. LNG:n tuontiedellytysten rakentamiseen isoilla terminaali- investoinneilla, ei tätä tulisi vaikeuttaa, jopa estää, lyhytnäköisillä veropäätöksillä.

Kaiken kaikkiaan, sähköä käyttävällä elinkeinoelämällä tulee olemaan merkittävä rooli Suomen talouden elpymiselle ja kasvulle. Huolimatta valtion rahapulasta, ei pulaa ratkaista lainaamalla tulevaisuudelta ja estämällä kasvu. Päinvastoin, valtion tulisi varmistaa että investoinnit etenevät ja kasvu alkaa.

Kilpailukyky on avain

Valtiontalouden tasapainottaminen on tarpeellista, jopa välttämätöntä tulevaisuuden kehityksen kannalta. Teollisuuden ja elinkeinoelämän kilpailukykyä ei kuitenkaan saa uhata ennakoimattomilla lisäkustannuksilla ja poliittisella epävarmuudella, pikemmin on varmistettava edellytykset teollisuuden nopeaan nousuun tilanteen niin salliessa.

Suomalainen teollisuus on innovatiivista ja tehokasta. Annetaan sen kehittyä, kasvaa ja työllistää. Suomalainen teollisuus on ekoteko.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Mikko Rintamäki
Suomen ElFi Oy
040 – 558 2289

Lue tiedote

Vääriä ja oikeita päätöksiä kehysriihessäJäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?