Kantaverkko, kustannukset ja maksajat

Kantaverkko on välttämätön osa toimivia sähkömarkkinoita. Se liittää yhteen sähkön tuottajat ja kuluttajat, sekä tarjoaa markkinapaikan jossa sähkö vaihtaa omistajaa.

Kantaverkko ei tule ilmaiseksi. Viime vuosina sähkön kantaverkkosiirron hinta on kallistunut dramaattisesti Fingridin omistusmuutosten yhteydessä, ja lisää on tulossa kun rakennetaan verkkoa tuuli- ja ydinvoiman liitämiseksi verkkoon.

Kaiken tämän lisäksi uusi sähkömarkkinalaki uhkaa tuoda muutoksia kantaverkon määrittelyyn, tuloksena satojen miljoonien tulonsiirto. Maksajina Suomen teollisuus ja haja-alueiden sähkön käyttäjät, hyötyjänä tässä tapauksessa lähinnä Helsinki.

”Kantaverkon määrittelyn muutos ei ole ainoastaan tekninen tarkennus vaan mitä suurimmassa määrin teollisuuspoliittinen teko. Lisää kustannuksia ei saa siirtää teollisuuden maksettavaksi”, toteaa Suomen ElFi Oy:n toimitusjohtaja Mikko Rintamäki.

Kantaverkkosiirron kustannukset

Kantaverkkosiirron kustannukset nousevat, liian nopeasti. Taustalla on toki verkon kehittäminen vastaamaan tulevaisuuden haasteita, uusiutuvan voimantuotannon ja suurten voivantuotantoyksiköiden kytkemiseksi verkkoon. Tämän lisäksi Fingridin omistusmuutosten yhteydessä yhtiön tuloutus omistajilleen kasvoi merkittävästi.

Suomen ElFi Oy odottaa Fingridiltä ja sen omistajilta tiukkaa taloudenpitoa, rahoitusasemansa hyväksikäyttöä ja malttia kantaverkkosiirron hinnan pitämiseksi kohtuullisena, sekä odottaa että sähkön siirtokustannukset jaetaan jatkossa tasapuolisesti tuotannon ja kulutuksen välillä.

Kantaverkon rajaus – pöydällä juuri nyt

Sähkömarkkinalain uudistus tulee päätettäväksi ihan lähiaikoina. Osana lakia on tulossa kantaverkon uusi rajaus joka, selvennyksen lisäksi, voi laittaa verkkokustannukset taas uusjakoon.

Mikäli verkon rajauksia muutetaan merkittävästi, esimerkisi niin että Helsingin suurjänniteverkko tulee osaksi kantaverkkoa, siitä seuraa haasteita, niin

  • Teknisesti, sillä kaapeliverkko on kustannusrakenteeltaan ja teknisesti hyvin erilaista kuin muu kantaverkko) kuin
  • Taloudellisesti. Kustannusten nousu kaatuisi sähköä paljon käyttävälle teollisuudelle ja kaupalle sekä haja-asutusalueille.

Suomen ElFi Oy kannattaa sähkömarkkinoita ja kantaverkkotoimintaa parantavia muutoksia, mutta toivoo hallituksen, erityisesti ministeri Vapaavuoren ottamaan huomioon teollisuuden kilpailukyvyn sähkömarkkinapäätöksiä tehtäessä.

Mikko Rintamäki
Suomen ElFi Oy

Lue kannanotto

Kantaverkko, kustannukset ja maksajatJäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?