Suomessa sähkö Pohjoismaiden kalleinta

Sähkön hinta Suomessa oli viime vuonna lähes 5% korkeampi kuin pohjoismaisen pörssin keskimääräinen systeemihinta. Tänään pohjoismaisella markkinalla on nähty huippukorkeita hintoja. Markkinahinta nousi Suomessa aamun tunteina yli 200 euroon magawattitunnilta. Hinnat ovat korkeat siitä huolimatta, että pohjoismainen vesitilanne on keskimääräistä parempi ja sähkön kulutus normaalia matalampi heikon taloustilanteen johdosta. 

”Olemme huolissamme kilpailun toimivuudesta pohjoismaisella sähkömarkkinalla. Hinnat ovat irronneet tuotannon marginaalisista kustannuksista ja johtaneet tilanteeseen, jossa sähkön käyttäjät joutuvat rajoittamaan omaa kulutustaan korkeiden sähkökustannusten johdosta. Mielestämme sähkö on välttämättömyyshyödyke, jonka hinnan tulisi olla kohtuullinen. Nyt ollaan kaukana kohtuullisuudesta.” toteaa Päivi Aaltonen Suomen ElFistä.

Niin ikään huolestuttavaa on kehitys sähkön tuonnissa Venäjältä Suomeen. Tuonnissa on tapahtunut dramaattinen muutos viime vuoden lopun aikana. Tuonti on laskenut päiväsaikaan noin neljäsosaan käytettävissä olevasta siirtokapasiteetista. Venäjä tarvitsee tuotantokapasiteettinsa päivällä omaan käyttöönsä.

Hinnan nousua aiheuttaa lisäksi Ruotsin ydinvoimaloiden seisokit. Maan kymmenestä yksiköstä peräti neljä on pois käytöstä, mikä vasta lähes puolta maan ydinvoimakapasiteettista. Tilanne Ruotsin ydinvoimaloiden heikossa käytettävyydessä on jatkunut jo pitkään. Sen sijaan Suomen ydinvoimaloilla on erinomainen, yli 90% käyttöaste.

Suomi on riippuvainen tuontisähköstä. Tuonnin osuus sähkönhankinnastamme oli viime vuonna 16%. Tuonnin määrä vastaa reilun yhden uuden ydinvoimalan vuosituotantoa.

”Riippuvuutemme tuontisähköstä tarkoittaa korkeampia sähkön hintoja suomalaisille yrityksille ja kotitalouksille. Maamme teollisuus ja sen kautta muu hyvinvointi on rakentunut kilpailukykyisen energian varaan. Meillä ei ole varaa murentaa tätä kilpailukykyä korkeilla sähkökustannuksilla. Suomeen kaivataankin nyt uutta sähköntuotantokapasiteettia enemmän kuin koskaan. Käynnissä olevien ydinvoimahankkeiden nopea toteuttaminen on keskeinen edellytys suomalaisen teollisuuden sekä muun elinkeinoelämän hyvinvoinnille.” jatkaa Aaltonen.

Lisätietoja:
Suomen ElFi Oy, toimitusjohtaja Päivi Aaltonen, p. 050 374 9569Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?