Sähköveron alennus tärkeä ja odotettu päätös suurille sähkön käyttäjille

Hallituksen tänään tekemä päätös ensi vuoden talousarvioesityksen täydentämisestä on positiivinen uutinen synkän talouskehityksen keskellä. Hallituksen esittämä energiaveroleikkurin tehostaminen on tärkeä ja odotettu päätös suurille sähkönkäyttäjille. Veroleikkurilla energiaintensiivisten teollisuusyritysten sähköverot lasketaan ensi vuoden alussa kohti EU:n sallimaa minimitasoa. Suomen nykyiset sähköverot sijoittuvat kirkkaasti EU:n kärkeen, ollen teollisuuden osalta 14-kertaiset ja muiden yritysten osalta jopa 17-kertaiset EU:n sallimaan minimitasoon verrattuna.

”Nyt toteutettavalla energiaveroleikkurilla Suomen teollisuusyritysten sähköverorasitus saadaan muiden EU-maiden tasolle tai ainakin lähelle sitä. Näin vahvistetaan koko maamme hyvinvoinnille keskeisten vientiyritysten kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla, parannetaan yritysten kykyä työllistää, tehdä investointeja sekä kasvaa ja ylläpitää tuotantoa Suomessa. Kohtuuhintainen sähkö on Suomen elintärkeä kilpailutekijä, sillä emme voi kilpailla työvoimakustannuksilla, raaka-aineilla tai keskeisellä sijainnilla.” toteaa Päivi Aaltonen Suomen ElFistä.

Sähköverotusta tulee jatkossa edelleen kehittää niin, että hallitusohjelmassa luvattu EU:n minimitaso saavutetaan. Lisäksi veroleikkurin mukaiset palautukset tulisi jaksottaa joustavammin haettavaksi neljännesvuosittain. Nyt sovellettavan käytännön mukaan veronpalautukset maksetaan yli vuoden viiveellä.

Lisätietoja:
Suomen ElFi Oy, toimitusjohtaja Päivi Aaltonen, p. 050 374 9569

Suomen ElFi Oy:n omistajat ovat suomalaisia merkittäviä sähköä käyttäviä teollisuuden, kaupan sekä palvelualan yrityksiä. Omistajien yhteenlaskettu sähkönkäyttö Suomessa on noin 15 TWh vuodessa, joka on Suomen sähkönkäytöstä noin 17 %. Suomen ElFi Oy toimii osakkaidensa edunvalvojana sekä sähkömarkkinavaikuttajana ensisijaisesti Suomessa.Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?