Suuret sähkönkäyttäjät peräänkuuluttavat budjettineuvotteluista luottamusta lisääviä toimia

Tämän vuoden alusta voimaan tulleet roimat sähköveron korotukset aiheuttavat 120 miljoonan euron loven suomalaisten yritysten kilpailuasemaan kansainvälisillä markkinoilla.

Suomalainen energiavaltainen teollisuus maksaa nyt sähköveroja jopa 14-kertaisesti ja muut yritykset peräti 17-kertaisesti EU:n sallimaan minimitasoon verrattuna. Hallitusohjelmassa on sovittu linjaus energiavaltaisten toimialojen energiaverotuksen alentamisesta EU:n sallimaan minimiin vuoden 2012 aikana. Muutos ei kuitenkaan sisältynyt valtionvarainministeriön elokuussa julkaisemaan budjettiesitykseen.

– Odotamme nyt hallitukselta määrätietoista päätöksentekoa budjettineuvotteluissa hallitusohjelmassa sovittujen sähköveroleikkausten toteuttamiseksi heti vuoden 2012 alusta. Veroleikkauksilla parannetaan erityisesti paljon sähköä käyttävien yritysten kykyä työllistää, tehdä investointeja ja kasvaa sekä ylläpitää tuotantoa Suomessa, toteaa Päivi Aaltonen Suomen ElFistä.

Suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukykyä edistävät toimet luovat perustan koko maan talouden hyvinvoinnille. Kilpailukykyä parantavia toimia tarvitaankin tässä epävarmassa taloustilanteessa kipeästi. Suurten sähkönkäyttäjien kustannustaakka on ensi vuoden alussa kasvamassa noin 10 miljoonalla eurolla, kun kantaverkkoyhtiö Fingrid kertoi viime viikolla korottavansa vuoden vaihteessa tariffiaan ennätysmäisellä 30 % kertakorotuksella. Korotus kohdistuu valtaosin sähkön käyttäjille. (ElFin tiedote 8.9.2011).

Lisätietoja:
Suomen ElFi Oy, toimitusjohtaja Päivi Aaltonen, p. 050 374 9569Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?