Hallituksen budjettiesitys pettymys suurille sähkönkäyttäjille

Hallituksen budjettiehdotus tarjoaa tyhjän luun suurille sähkönkäyttäjille. Hallitusohjelman mukaisten sähköverojen leikkausten toteuttamisen lykkääminen lisää yritysten epävarmuutta ja ylläpitää Suomen ankaran sähköverotuksen aiheuttamaa haittaa kilpailtaessa kansainvälisillä markkinoilla.

– Emme näe, että hallitus olisi tehnyt kaikkensa kansainvälisen kilpailukyvyn ja teollisuuden toimintaedellytysten kohentamiseksi. Nyt kaivataan määrätietoisia päätöksiä, joilla turvataan yritysten kyky työllistää, tehdä investointeja ja kasvaa sekä ylläpitää tuotantoa Suomessa. Sähköveroleikkaukset ovat tehokas keino tähän, toteaa Päivi Aaltonen Suomen ElFistä.

Tämän vuoden alusta voimaan tulleet roimat sähköveron korotukset aiheuttavat 120 miljoonan euron loven suomalaisten yritysten kilpailuasemaan kansainvälisillä markkinoilla. Suomalainen energiavaltainen teollisuus maksaa nyt sähköveroja jopa 14-kertaisesti ja muut yritykset peräti 17-kertaisesti EU:n sallimaan minimitasoon verrattuna. Hallitusohjelmassa on sovittu linjaus energiavaltaisten toimialojen energiaverotuksen alentamisesta EU:n sallimaan minimiin vuoden 2012 aikana.

Lisätietoja:
Suomen ElFi Oy, toimitusjohtaja Päivi Aaltonen, p. 050 374 9569Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?