Hallitusohjelmassa myönteistä suomalaisille sähkönkäyttäjille

Jyrki Kataisen hallitusohjelmasta:

Pidämme hyvänä

+ Energiaintensiivisten yritysten energiaverojen alentamisen EU-minimitasoille
+ Tavoitetta sähköntuotannon omavaraisuuden parantamiseksi
+ Kuluttajille paremmat mahdollisuudet mm. kysyntäjouston toteuttamiseen
+ Torjutaan päästökaupan aiheuttamaa hiilivuodon uhkaa kustannustehokkaasti

Sähkönkäyttäjän asemaa heikentää

– Windfall-veron käyttöönotto – siirtyy sähkönkäyttäjien maksettavaksi
– Rajoitus lisätä ydinvoimaa – heikentää markkinoiden toimintaa ja kilpailua

Pidämme myönteisenä hallitusohjelman linjausta alentaa energiaintensiivisten toimialojen energiaverotusta EU-säännösten sallimille minimitasoille vuoden 2012 loppuun mennessä. Tämä tukee erityisesti paljon sähköä käyttäjien yritysten kykyä työllistää, tehdä investointeja ja kasvaa sekä ylläpitää tuotantoa Suomessa kansainvälisessä kilpailussa.

Hallitusohjelma asettaa tavoitteeksi parantaa sähköntuotannon omavaraisuutta. Pidämme tavoitetta tervetulleena, sillä vain omavaraisuutta lisäämällä voidaan turvata kilpailukykyinen ja kohtuuhintainen sähkö suomalaisille sähkönkäyttäjille.

Sähkön kysyntä ei merkittävästi jousta kulutushuippujen aikana. Pidämme tarpeellisena hallitusohjelman tavoitetta ohjeistaa sähkönkäytön hinnoittelua niin, että kuluttajille tarjotaan ratkaisuja, jotka kannustavat energian säästöön, hillitsevät kulutushuippuja ja vähentävät näin energiantuotannosta aiheutuvia päästöjä.

EU:n päästökauppa on nostanut sähkön markkinahintaa merkittävästi Suomessa ja aiheuttanut uhan teollisen sähkönkäytön siirtymiselle maihin joissa vastaavaa kustannusrasitetta ei ole (hiilivuoto). Suomalaisen sähköä käyttävän teollisuuden, kaupan ja palvelualan yritysten toimintaedellytysten kannalta on keskeistä, että ilmastotavoitteiseen pyritään kohtuuhintaisen sähkön saantia vaarantamatta. Pidämme hallitusohjelman linjausta toimia aktiivisesti, jotta päästökaupan aiheuttama hiilivuodon uhka voidaan torjua kustannustehokkaasti, oikeana.

Hallitusohjelmassa esitetään suomalaisiin olosuhteisiin soveltuvan windfall-veron käyttöönottoa. Emme pidä windfall-veroa sähköntuottajille ratkaisuna, sillä se ei alenna sähkön hintaa eikä siten poista sähkönkäyttäjille tulevaa windfall-kustannusta. Pahimmassa tapauksessa windfall-vero nostaa sähkön hintaa ja sähkönkäyttäjien kustannusrasitusta. Windfall-veron sijaan tulee selvittää muita keinoja alentaa päästökaupan sähkönkäyttäjille tuomia kustannuksia.

Hallitusohjelma asettaa rajoituksen ydinvoiman lisärakentamiselle. Mielestämme sähkömarkkinoiden tulee antaa toimia ja sähköntarjonnan markkinaehtoista lisärakentamista ei tule yhteiskunnan toimesta rajoittaa. Markkinatoimijoilla tulee olla yhtäläiset edellytykset osallistua sähköntuotantoon eri tuotantoteknologioilla, jotta sähkömarkkinoiden tehokas toiminta ja kilpailuedellytykset voidaan turvata.

Lisätietoja:
Suomen ElFi Oy, toimitusjohtaja Antti Koskelainen, p. 040 726 7673.Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?