Sähkön kantaverkkomaksut säilytettävä kohtuullisina

– Yhteiskunnan perusinfrastruktuuriin kuuluvasta kantaverkkoyhtiö Fingridistä ei saa tehdä rahastuskonetta sähkönkäyttäjiltä. Valtion on pidettävä kiinni lupauksestaan säilyttää kantaverkkomaksut kohtuullisena tänään vahvistuneen Fingridin omistusjärjestelyn jälkeenkin, sanoo Antti Koskelainen suuria sähkönkäyttäjiä edustavasta ElFistä.

Suomen valtio ja eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ovat tänään 19.4.2011 ostaneet Fortumin ja Pohjolan Voiman omistamat Fingridin osakkeet EU:n energian sisämarkkinapaketin eriyttämisvaatimusten mukaisesti. Osana omistusjärjestelyä valtio (TEM tiedote 26.1.2011) on sitoutunut noudattamaan Fingridissä kohtuullista tariffipolitiikkaa ja pitämään kantaverkkomaksut alle sääntelyn mukaisen maksimituottotason tulevina vuosina.

Tämä on tärkeä viesti suomalaisille sähkönkäyttäjille, kun huomioidaan muutoin kohoamassa olevat sähkökustannukset. Meneillään oleva EU:n sähkömarkkinaintegraatio, vuodesta 2013 alkaen kiristyvä EU:n päästökauppa, sähkön tuotantorakenteen muutos, uusiutuvan energian lisääminen ja ydinvoimaan liittyvä epävarmuus Keski-Euroopassa nostavat kaikki suomalaisten sähkönkäyttäjien sähkön hankintakustannuksia tulevaisuudessa. Myös vuodenvaihteessa merkittävästi nostetut sähköverot ovat korottaneet sähkönkäyttäjien verorasituksen Euroopan huipputasolle.

Meneillään oleva Fingridin 1,7 miljardin euron investointiohjelma tuo korotuspaineita sähkön kantaverkkomaksuihin tulevaisuudessa. Näitä korotuspaineita ei saa enää lisätä kantaverkkoyhtiön omistusjärjestelyn myötä. Esimerkiksi Fingridin osingot omistajilleen tulisi jatkossakin pitää maltillisina, kuten tähän saakka.

– Suomalaiset sähkönkäyttäjät odottavat kantaverkkoyhtiöltä toimitusvarmaa sähkönsiirtopalvelua, jonka hinnoittelu on kohtuullista, vakaata ja perustuu todellisiin palvelun tuottamisen kustannuksiin. Nyt toteutunut omistusjärjestely ei saa johtaa merkittäviin kantaverkkomaksujen korotuksiin. Valtion, Fingridin enemmistöosakkaana, tulee turvata suomalaisten sähkönkäyttäjien kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä toimia sekä investoida Suomeen noudattamalla maltillista tariffipolitiikkaa kantaverkkoyhtiössä, sanoo Antti Koskelainen.

Lisätietoja:
Suomen ElFi Oy, toimitusjohtaja Antti Koskelainen, p. 040 726 7673.Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?