Sähköverot vaarantavat investoinnit Suomeen ja lisäävät hiilidioksidipäästöjä

Energiaveropaketin vaikutukset yritysten investointeihin ja Suomen kilpailukykyyn on selvitettävä. Moninkertainen sähkön verotus vie pohjaa orastavalta talouskasvulta. Pahimmillaan se johtaa tuotannollisten investointien sijoittumiseen maihin, joissa verotus on kevyempää ja hiilidioksidipäästöt suurempia.

Sähköverot on suhteutettava kilpailijamaihin

Hallitus esittää huomattavia sähköveronkorotuksia kompensoimaan ns. kela-maksun poistoa. EU-27 maihin verrattuna Suomi kiilaa järjestelyn jälkeen monien yritysten sähköverotuksen kärkeen Euroopassa (kuva 1). Näiden yritysten sähköverot tulevat viisinkertaisiksi keskimääräisen kilpailijan sähköveroon verrattuna EU:ssa.

Vaikka sähköveron korotukset toteutetaan ensisijaisesti fiskaalisin perustein, ei näin suurta korotusta kilpailijamaiden sähköverotasoihin nähden voida toteuttaa ilman haittavaikutuksia. Verotasoja asetettaessa on huomioitava meneillään oleva sähkömarkkinaintegraatio, joka yhtenäistää sähkön hinnoittelua Euroopassa.

Sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt ovat Suomessa puolta pienemmät kuin EU:ssa keskimäärin (kuva 2). Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla, joihin Suomikin kuuluu, sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt ovat vain noin neljäsosa EU-27 maiden keskimääräisestä.

Sähkön moninkertainen verottaminen kilpailijamaihin nähden ei tue ilmastotavoitteita, heikentää kilpailukykyä ja vaarantaa orastavan talouskasvun. Pahimmillaan se lisää hiilidioksidipäästöjä, kun tuotannolliset investoinnit siirtyvät kilpailijamaihin, joissa tuotannon ja sähkön hiilidioksidipäästöt ovat suuremmat.

– Tuotannon sijoittumista ja investointeja Suomeen tulee edistää huomioimalla kilpailijamaiden energiaverotus. Integroituvilla sähkömarkkinoilla sähköä ei voi verottaa monikertaisesti muihin EU maihin nähden. EU:n energiaverodirektiivi antaa sähkön verotuksen yhtenäistämiseen selkeät ja hyvät mahdollisuudet. Suomen tulee hyödyntää niitä turvatakseen kilpailukykynsä, sanoo Antti Koskelainen.

Lisätietoja:
Suomen ElFi Oy, toimitusjohtaja Antti Koskelainen, p. 040 726 7673.

Lue koko tiedote kuvineen

 Sähköverot vaarantavat investoinnit Suomeen ja lisäävät hiilidioksidipäästöjäJäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?