Eduskunnalta myönteisiä päätöksiä sähkönkäyttäjille

”Ydinvoimapäätökset ovat tervetulleita suomalaisille sähkönkäyttäjille. Kohtuuhintainen sähkö kuluttajille varmistetaan vain riittävällä sähkön tarjonnalla ja kilpailulla sähköntuotannossa. Tämän päivän päätökset antavat tähän hyvät mahdollisuudet”, sanoo Antti Koskelainen Suomen ElFistä.

Ydinvoimapäätökset edistävät ilmasto- ja energiastrategian mukaista tavoitetta energiaomavaraisuudesta. Viime vuosina Suomi on tuonut n. 15 % sähköstään naapurimaista. Sähköntuotannossa aliomavaraisena maana suomalaiset sähkönkäyttäjät ovat maksaneet muita Pohjoismaita korkeamman hinnan sähköstä.

Päätökset mahdollistavat uusien sähköä käyttävien yritysten pääsyn sähköntuotantoon ja siten turvaavat näiden yritysten edellytyksiä toimia ja investoida Suomessa.

Päätökset ovat myönteinen uutinen myös uusille sähkömarkkinatoimijoille ja niille energiayhtiölle, joilla ei nykyisin ole riittävää omaa sähköntuotantoa. Päätökset edistävät yritysten tasavertaisia edellytyksiä kilpailla ja toimia sähkömarkkinoilla.

”Uusien toimijoiden pääsy ydinvoimatuotantoon lisää kilpailua sähkömarkkinoilla ja hyödyttävät kaikkia suomalaisia sähkönkäyttäjiä kotitalouksista suurteollisuuteen”, sanoo Antti Koskelainen.

Lisätietoja:
Suomen ElFi Oy, toimitusjohtaja Antti Koskelainen, p. 040 726 7673.Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?