Olkiluoto 3:n myöhästyminen tulee kalliiksi pohjoismaisille sähkönkäyttäjille

Teollisuuden Voima Oy:n Olkiluoto 3:n ydinvoimahankkeen viivästyminen tulee kalliiksi pohjoismaisille sähkönkäyttäjille.

Olkiluodon 3:n ydinvoimalaitoksen kaupallisen käyttöönoton on arvioitu viivästyvän n. 2,5 vuotta alkuperäisestä tavoitteesta, jonka mukaan laitoksen oli tarkoitus olla kaupallisessa käytössä vuoden 2009 alkupuolella.

VTT on selvittänyt keväällä 2006 Kernovo-Kotka 1000 MW:n merikaapelin tuoman sähkön lisätarjonnan vaikutusta Suomen ja Pohjoismaiden sähkömarkkinoihin. (Selvitys on saatavilla kokonaisuudessaan esimerkiksi Kauppa- ja teollisuusministeriön internetsivuilta.)

Selvityksen mukaan 1000 MW kaapelin tuoma sähkön tarjonnan lisäys pohjoismaisille sähkömarkkinoille laskisi sähkön hintaa 6 %. Sähkön markkinahinta vuosille 2009–2011 on nyt n. 46,65 €/MWh (10.09.2007), josta 6 % on n. 2,8 €/MWh.

Voidaan arvioida Kernovo-Kotka merikaapelia 60 % suuremman 1600 MW Olkiluoto 3:n ydinvoimalaitoksen tuoman lisätarjonnan vaikutuksen olevan vähintään n. 3 euroa/MWh.

Pohjoismaissa käytetään sähköä n. 400 TWh/a, jolloin viivästyminen maksaa 1,2 Mrd. euroa vuodessa pohjoismaisille sähkönkäyttäjille korkeampana sähkön hintana.

Olkiluoto 3:n 2,5 vuoden viivästyminen maksaa pohjoismaisille sähkön käyttäjille yhtä paljon kuin koko ydinvoimalaitosinvestointi eli n. 3 Mrd. euroa.

Lisätietoja:
Suomen ElFi Oy, toimitusjohtaja Antti Koskelainen, p. 040 726 7673.Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?