Toisesta päästökauppakaudesta kohtuuton sähkönkäyttäjille

Toisesta päästökauppakaudesta vuosille 2008-2012 on muodostumassa kohtuuton sähkönkäyttäjille. Sähkön hinnan nousun tuoma kustannus on sähkönkäyttäjille (teollisuudelle, kaupalle, palvelualan yrityksille ja kotitalouksille) varovaisestikin arvioiden moninkertainen verrattuna itse päästökaupan tuomaan kustannukseen.

Suomen päästökauppasektorin keskimääräisiksi hiilidioksidipäästöiksi vuosille 2008-2012 on arvioitu 48,3 miljoonaa tonnia vuodessa. EU:n on hyväksynyt päästöoikeuksiemme vuosittaiseksi kokonaismääräksi keskimäärin 37,6 miljoonaa tonnia. Vajetta kansallisella tasolla on n. 11 miljoonaa tonnia vuodessa. Vajeen kattamiseksi päästöoikeusmarkkinoilta hankittavien päästöoikeuksien vuosittainen kustannus on Suomelle siten n. 220-240 miljoonaa euroa (päästöoikeuden hinnalla 20-22 euroa/t).

Voidaan arvioida, että mm. vähäisestä kilpailusta johtuen siirtyy päästöoikeuden hinta kokonaisuudessaan sähkön hintaan nostaen koko sähkömarkkinan hintatasoa n. 20 euroa/MWh, aiheuttaen pelkästään Suomessa 90 TWh vuotuisella sähkönkäytöllämme 1,8 miljardin euroa vuotuisen tulonsiirron ja päästökauppavuosina 2008-2012 kaikkiaan yhteensä 9 miljardin euroa tulonsiirron.

Tämä aiheuttaa siis n. 8 kertaa suuremman tulonsiirron korkeampana sähkön hintana sähkökäyttäjiltä sähköntuottajille, kuin mitä itse päästökauppa maksaa koko suomalaiselle yhteiskunnalle.

Toisen päästökauppajakson tulonsiirto on samaa suuruusluokkaa kuin massiivinen pankkituki -90 luvulla, jolloin suomalainen yhteiskunta tuki pankkeja n. 50 miljardin markan pankkituella.

Kun vielä huomioidaan pohjoismaisen sähköenergian ympäristöystävällisyys (tuotannosta yli 80 % hiilidioksidivapaata), on aiheellista kysyä onko sähkönkäyttäjien perusteltua suorittaa miljardiluokan tulonsiirto vuosittain päästökaupan varjolla? Suomen ElFi Oy:n mielestä ei ole.

Lisätietoja:
Suomen ElFi Oy, toimitusjohtaja Antti Koskelainen, p. 040 726 7673

Lue kannanotto

 Toisesta päästökauppakaudesta kohtuuton sähkönkäyttäjilleJäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?