Suomen Sähkönkäyttäjät ry:n lausunto valtioneuvoston asetukseksi sähköverkkoihin asennettavien sähkön mittauslaitteistojen ja mittaustietoa käsittelevien tietojärjestelmien toiminnallisista vaatimuksista

Suomen Sähkönkäyttäjät ry (ELFI) tuo lausunnossaan esille yli 1GWh vuodessa kuluttavien sähkön netto-ostajien näkökulman. Jäsenyritystemme osuus Suomen vuotuisesta sähkönkäytöstä on lähes 20 %. ELFI:n jäsenille on tärkeää edistää ja turvata sähkömarkkinoiden kustannustehokas, läpinäkyvä ja todelliselle kilpailulle avoin toiminta. Parhaimmillaan tämä tuo vakautta, kasvua ja turvallisuutta koko Suomen taloudelle ja sähkömarkkinalle.

ELFIn vastaus

ELFIn mielestä ehdotettu asetus on hyvä ja erinomaisesti linjassa älyverkkotyöryhmän suosituksiin ja siellä käytyihin asiantuntijakeskusteluihin.

Erityisen tyytyväisiä olemme vaateeseen, jossa mittauslaitteistossa tulisi olla kuormanohjausrele, jonka avulla mittauslaitteisto kykenee vastaanottamaan ja panemaan täytäntöön tai välittämään eteenpäin viestintäverkon kautta lähetettäviä kuormanohjauskomentoja. Tämä kustannustehokas ratkaisu tulee alentamaan kynnystä sähkön kysyntäjoustomarkkinoille osallistumiseen ja lisääntyvän tarjonnan kautta alentaa kaikkien asiakkaiden kustannuksia.

Erikoisena pidämme perustelumuistion kantaa, jossa mainitaan seuraavasti: ”Älyverkkotyöryhmän linjauksen mukaisesti kuormanohjaustoiminnallisuuden tulisi mahdollistaa asiakkaan osallistuminen päivän sisäiselle markkinalle kuitenkin niin, että kuormanohjauskäskyjen läpimenoon kuluva aika voisi olla maksimissaan kuusi tuntia.”

Kuormanohjauskäskyjen läpimenoaika tulee olla lyhyempi kuin tasejakson aika, jolloin asiakas voi osallistua päivän sisäisille markkinoille. Pidempi aika (esim 6 tuntia) sulkee kyseiset asiakkaat pois päivän sisäisiltä markkinoilta.

Suomen Sähkönkäyttäjät ry
Pasi Kuokkanen
Toimitusjohtaja

Lue lausunto

Lausunto sähkön mittauslaitteistojen ja mittaustietoa käsittelevien tietojärjestelmien toiminnallisista vaatimuksistaJäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?